Etelä-Savon järvien vedenpinnat ovat laskeneet voimakkaasti – myös pohjavesivarannot ovat laskussa

Etelä-Savon järvien pinnat ovat laskeneet keskimääräistä alemmaksi. Nelli Valjakka

Kesän sademäärä on ollut tavanomaista pienempi, etenkin maakunnan länsiosissa sademäärä jäi heinäkuussa vain noin kolmannekseen normaalista. Helteiden takia haihdunta on ollut keskimääräistä suurempaa.

Etelä-Savon järvien pinnat ovat pääosin painuneet kesän aikana keskimääräistä alemmaksi, Etelä-Savon ELY-keskus kertoo tiedotteessaan. Etenkin valuma-alueeltaan pienissä latvajärvissä kuivuus on voinut laskea vedenpintaa voimakkaastikin.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus oli 6. elokuuta tasolla NN+94,80 metriä. Pinta on laskenut kevään tulvahuipun jälkeen jo 30 senttimetriä ja on tällä hetkellä 5 senttimetriä ajankohdan keskikorkeuden alapuolella. Pinnanlaskun hillitsemiseksi voimalaitoksen juoksutusta on pienennetty, mikä on laskenut alapuolisten järvien vedenpintoja tavanomaista alemmaksi.

Kyyveden vedenkorkeus on tällä hetkellä ajankohdan keskikorkeuden tuntumassa. Synsiö on ajankohtaan nähden alempana, kaikkiaan 12 senttimetriä.

Runsasvetisen kevään johdosta pohjavesien pinnat eivät ole vielä päässeet laskemaan niin alas kuin kuivan kesän vuoksi voisi olettaa. Pohjaveden pinnat ovat kuitenkin olleet voimakkaassa laskusuunnassa ja laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan.

Tällä hetkellä yhdellä pohjaveden havaintoasemalla ollaan vuodenaikaan nähden minimissä, mutta kahdella muulla ollaan pitkän ajan keskitasolla tai sen yläpuolella.

Vesihuoltolaitoksen vastuulla on huolehtia vesihuoltolaitoksen verkkoon liitettyjen kiinteistöjen talousveden saatavuudesta sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta viemäröinnistä. Kiinteistön omistajan tulee kuitenkin huolehtia, että puhdasta talousvettä on käytettävissä kiinteistöllä.

Haja-asutusalueella talousvesi hankitaan usein omasta rengas- tai porakaivosta. Tällöin kiinteistön omistajan tulee myös häiriötilanteissa, esimerkiksi kuivuustilanteessa, vastata kiinteistönsä vesihuollon järjestämisestä.

Toistaiseksi Etelä-Savon ELY-keskukseen ei ole tullut ilmoituksia kaivojen kuivumisista. Erityisesti rengaskaivojen omistajat voivat huomata kuivuuden vaikutukset.

Kuivuusjaksojen aikana rengaskaivot kuivuvat porakaivoja herkemmin. Mahdollisen vedenottamon kuivumisen vuoksi vedenpintaa on hyvä seurata aktiivisesti ja varaveden järjestäminen kiinteistölle on hyvä suunnitella ennakkoon. Pitkäaikaisen kaivoveden ehtymisen vuoksi kaivoon voidaan tehdä myös rakenteellisia muutoksia.

Kaivoveden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Kuivuuden vuoksi kaivoveden laatu voi heikentyä ja veteen voi liueta kemiallisia aineita ja haitta-aineita.

Vedenkäyttäjän on hyvä tehdä aistinvaraisia havaintoja vedenlaadusta ja tarvittaessa tutkituttaa kaivovesi kunnan ympäristöterveydenhuollossa. Ongelmatilanteissa voi ottaa myös yhteyttä ELY-keskuksen vesihuoltoon.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka