Maskipakko Ely-keskuksen järjestämään joukkoliikenteeseen

Maskipakko tuli tänään voimaan Ely-keskuksen järjestämässä joukkoliikenteessä. Kuva: Katja Juurikko

KNKL

Pohjois-Savon Ely-keskus on linjannut, että maskipakko tulee Ely-keskuksen järjestämään joukkoliikenteeseen maanantaina 29. maaliskuuta alkaen Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Laajamittaisella maskien käytöllä pyritään osaltaan estämään koronavirustartuntojen leviämistä. Pohjois-Savon Ely-keskus joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena edellyttää, että Ely-keskuksen hankkimassa joukkoliikenteessä kaikki yli 12-vuotiaat matkustajat käyttävät kasvomaskia 29. maaliskuuta alkaen.

Ely-keskuksen liikenne on pääasiassa kuntakeskusten välistä runkoliikennettä, jossa matkustusajat voivat olla hyvinkin pitkiä, mikä lisää virukselle altistumisen riskiä. Linjauksella täydennetään yksittäisten liikenteenharjoittajien jo määräämiä maskipakkoja. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.

Suurin osa joukkoliikenteen asiakkaista käyttää jo nyt kasvomaskia matkan aikana. Maskin tai kasvosuojaimen käyttö voi alentaa koronaviruksen tartuntariskiä huomattavasti, mikäli mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Koronavirusepidemiatilanteen takia varotoimien noudattaminen on erittäin tärkeää. Laajamittaisella maskien käytöllä voidaan estää tartuntoja ja välttää mittavammat joukkoliikenteen rajoitustoimet.

Jokainen asiakas on vastuussa omien kasvomaskiensa hankkimisesta. Linja-autonkuljettajat voivat ohjeistaa matkustajia, mutta heidän tehtäviinsä ei kuulu maskien käytön valvonta. Linja-autoihin tullaan lisäämään maskien käyttöön liittyvää ohjeistusta. Maskittomuus ei ole peruste estää matkustajan matkaa tai poistaa matkustajaa autosta.

Kommentoi