Näkemyksiä kunnallisesta päätöksenteosta ja palvelujen valinnanvapaudesta

Lehden edellisessä numerossa Tarja Orre esitti huolensa sekä opasti virkamiehiä ja luottamushenkilöitä demokraattiseen päätöksentekoon. Kirjoituksesta sai vaikutelman, että Orre oli

Simo Hokkanen

Lehden edellisessä numerossa Tarja Orre esitti huolensa sekä opasti virkamiehiä ja luottamushenkilöitä demokraattiseen päätöksentekoon. Kirjoituksesta sai vaikutelman, että Orre oli saanut käyttöönsä salaisena pidettävää tietoa valtuutettu Tuula Vornaselta. Ottamatta kantaa siihen, miten Attendo ja muut vastaavat toimijat ovat muualla neuvotteluja käyneet totean, että Kangasniemellä on tähän saakka toimittu demokratian periaatteiden mukaan. Sotessa kyseessä on sen luokan kysymys, jonka valmisteluun kuuluu paljon neuvotteluja ja selvityksiä valittujen edustajien erilaisissa tiimeissä.

Mikäli yksittäinen valtuutettu ryhtyy kirjoituksillaan suoraan tai bulvaanin kautta tuomaan esiin asian hyvin keskeneräisiä neuvotteluvaiheita, aiheutuu moisesta menettelystä haittaa koko kunnan sote-prosessille.

Demokraattisesta päätöksenteosta Orre toteaa aivan oikein; kilpailutuksen myötä valitaan paras vaihtoehto etukäteen määriteltyjen kriteereiden mukaan. Kysymys esim. tarvittavien vanhuspalvelujen laajuudesta ja laadusta onkin sitten jo paljolti yksilöllinen valinnanvapauskysymys. Mm. Etelä-Savon Eläkeläisten neuvottelukunta edustaa demokraattisesti kaikkia alueen kuntien eläkeläisiä. Heidän kootut toiveet ovat tiivistetysti; kotona asuminen, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut on pidettävä eläkeläisten saavutettavissa, digipalveluiden käyttöön tulee saada opastusta esim. kirjastossa olevan palvelupisteen avulla ja kevyen liikenteen väylät on pidettävä kunnossa niin talvella kuin kesälläkin.

Eläkeläisystävällinen kunta on ystävällinen kaikille. Tervetuloa asumaan, viihtymään ja nauttimaan laadukkaasti tuotetuista palveluista.

Simo Hokkanen

Kokoomuksen rivivaltuutettu

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas

Kommentoi