Aluehallinto tiukensi rajoituksia

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Essoten alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä

KNKL

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Essoten alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Aluehallintovirastot ovat tehneet kirjallisia suunnitelmia varten valmiin pohjan.

Aluehallintoviraston perjantaina antama päätös koskee yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita, koska ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Lähikontaktien välttäminen ja turvavälien varmistaminen koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen, ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. Päätös on voimassa 15. maaliskuuta asti.

Kommentoi