Koirien kiinnipitoaika alkoi – luonnoneläimille lisääntymisrauha

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika on alkanut koko maassa maanantaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun

Koirien kiinnipitoaika alkoi ja se kestää 19. elokuuta saakka. Kiinnipidolla turvataan luonnoneläimien lisääntymisrauha. Kuva: Timo-Heikki Varis

KNKL

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika on alkanut koko maassa maanantaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti, tiedottaa Suomen Kennelliitto ry. Tämä koskee myös seurakoiria.

Kiinnipitoaikana koiran on oltava aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettynä. Koira voi olla vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Kylmän talven myötä jäillä liikkuminen on nostanut suosiotaan. On muistettava, että koira on oltava kytkettynä myös jäällä liikuttaessa, Kennelliitto muistuttaa.

Koirien kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana. Etenkin rajun talven jälkeen eläimet voivat olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa lepoon ja ruokailuun.

Erityisesti kanalintuja ajatellen on tärkeää, etteivät koirat juokse vapaana maaliskuun alun jälkeen. Vaikka koira ei olisikaan linnuista kiinnostunut, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon, ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta. Koira voi myös tuhota pesiä.

Paitsi linnuilla, myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä, ja esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella.

Kiinnipitoaika koskee kaikkia koiria muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita.

Kiinnipitoaika ei koske myöskään alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria. On kuitenkin huomioitava, että taajamissa, puistoissa ja viheralueilla pientenkin koirien vapaana pitäminen voi johtaa siihen, että päivällä piileskelevät rusakot ja metsäkauriit voivat säikähtää ja jäädä auton alle.

Kiellosta voi poiketa myös silloin kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan siten, ettei se häiritse rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana.

Metsästyslain mukaisena koirien kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla sillä edellytyksellä, ettei koira häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.

Kennelliitto kehottaa huomioimaan sen, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

Poliisi muistuttaa, että koiran omistajan tai haltijan on pidettävä järjestyslain mukaan koira aina taajamassa kytkettynä. Järjestyslain rikkomisesta taajamassa voidaan rangaista rikesakolla. Metsästyslain säännösten rikkominen on asianomistajarikos ja rikkomuksesta on mahdollista antaa sakkorangaistus.

Kommentoi