Aluehallintovirasto kieltää kaikki yli 6 hengen kokoontumiset Essoten alueella

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituspäätöksiä korontartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella, mukaan lukien Kangasniemi. Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää

KNKL

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituspäätöksiä korontartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella, mukaan lukien Kangasniemi. Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Essoten kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Määräys on voimassa 8.-31. maaliskuuta.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kuusi ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa, ja 22.2.2021 päivittämää, ohjetta. Päivitetyssä ohjeessa kuvataan myös 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon. Epidemia on Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella kiihtymisvaiheessa. Kokoontumisrajoitusten määräaikaisella kiristämisellä aluehallintovirasto pyrkii rauhoittamaan epidemian leviämistä ja estämään terveydenhuollon kantokyvyn kuormittumista.

Koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa tehokkaasti. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Myös terveenä on tärkeää vähentää lähikontakteja voimakkaasti ja lievienkin koronavirustautiin sopivien oireiden ilmetessä on hakeuduttava heti testiin.

Kommentoi