Vaalikirjoitus: Turvallista tulevaisuutta kohti

Kannatan sote-uudistuksen toteuttamista! Se on Kangasniemen kunnalle tärkeä uudistus. Siinä on toki edelleen paljon valuvirheitä. Toteutuessaan sote-uudistus kuitenkin siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen kunnilta maakunnille (hyvinvointialueille). Tämä olisi muutos sekä tehtävien sisältöön että kustannusten jakautumiseen ja rahoitukseen. Suurin vaikutus Kangasniemen näkökulmasta olisi, että väestön ikääntymiseen ja sairauksiin liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouden riskit siirtyisivät pois kuntamme vastuulta.

Vastustan Suur-Savon sähkön omistusten myymistä sijoitusyhtiöille! Valtuusto joutuu jatkossa pohtimaan Suur-Savon sähkön tulevaisuutta yhdessä omistajina olevien Etelä-Savon kuntien kanssa. On esitetty vaihtoehtona omistusten myymistä kuntakentän ulkopuolisille sijoittajille. Tai järjestelyjä, jossa kuntien omistusta koottaisiin holdingyhtiöön. Tämä mahdollistaisi pääomien siirtämisen yhtiöstä omistajille ilman omistusten vähenemistä.

Kuntaliitto on varoitellut kuntia siitä, että ne rahantarpeessaan tekisivät virheitä ja myisivät yhtiön omistuksia. Olen samaa mieltä. Vaihtoehdoista jälkimmäinen kuulostaa järkevältä.

Vaadin sähkönsiirtomaksujen kohtuullistamista! Suur-Savon sähkön konserniin kuuluva Järvi-Suomen Energia Oy on yksi Suomen kalleimpia sähkönsiirtoyrityksiä. Eikö kuntien edustajien ensisijainen tehtävä ole valvoa kuntalaisten etuja? Vai ovatko kuntamme edustajat äänettömiä yhtiömiehiä sähköyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Tarvitsemme äänekkäitä yhtiömiehiä, emme kokouspalkkioista kiinnostuneita.

Vastustan kaikenlaista kiusaamista! Opiskelu on lasten tärkeimpiä asioita. Korviimme on kantautunut tietoja kiusaamisesta, vaikka kuntamme on osallistunut Kiva-koulu -ohjelmaan. Kyläkoulujen lakkauttaminen lisää työrauhaongelmia ja kiusaamista. Minulla on nollatoleranssi koulukiusaamiseen. Vastuu on lasten vanhempien sekä opettajien, mutta lasten omaa vastuuta ei pidä väheksyä. Olemme kuulleet myös työpaikkakiusaamisista. Siihen on kunnanhallinnon puututtava välittömästi ja ankarasti. Elinvoimaisessa kunnassa ei kiusata!

Lopuksi. Ehdotan toimintatonnin maksamista työikäisille kuntaan muuttajille! Kuntaamme uhkaa väestön väheneminen. Meillä on jo nyt työvoimapulaa mm. sosiaalisektorilla. Kunnalla on tyhjiä asuntoja, tulijoita ei ole. Raha on yleensä se, joka auttaa asiassa.

Kari Synberg

Unnukkalan ajattelija

Sinisten kuntavaaliehdokas

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi