Vaalikirjoitus: Todellinen vapaus on sitä että on vapaus tehdä oikein

Yleisesti ajatellaan että vapaus on sitä että voi tehdä mitä tahansa välittämättä rajoittavista normeista. Sellainen vapaus johtaa yleensä kuitenkin monenlaisiin orjuuttaviin riippuvuuksiin ja kykenemättömyyteen oman elämänhallintansa suhteen. Tällaista ihmistä on helppo ohjailla ulkoa päin koska hän lakkaa kysymästä mikä on ”totta sekä oikeaa”.

Tuo edellinen sanapari on vanhassa virressä, se jatkuu ”horjumatta puolla”. Jos ihminen ei noudata sisäistä tietoaan siitä mikä on oikein, hän joutuu ristiriitaan itsensä kanssa ja joutuu tekemään jatkuvasti kompromisseja ja on aina epävarma. Hän ei halua tulla leimatuksi ahdasmieliseksi, konservatiiviseksi, taantumukselliseksi, ”fobiaiseksi” ym.

Jos ihminen tietää tekevänsä oikein, hän vähät välittää mitä hänestä ajatellaan. Oikea arvopohja antaa ihmiselle sisäisen vahvuuden toimia sen mukaan vaikka se tuottaisi hankaluuksia. Meillä on jo paljon esimerkkejä siitä mitä seuraa jos ei noudata valtamedian arvokäsityksiä. On käsittämätöntä, että yksi pieni väestöryhmä alkaa sanella meille mitä saa sanoa ja jopa ajatella.

Erittäin valitettavana pidän sitä, että omantunnonvapauteen vetoamalla ei enää voi kieltäytyä joistakin työtehtävistä ilman, että joutuu etsimään uutta työpaikkaa. Monia on myös irtisanottu työpaikoistaan koska ovat esittäneet mielipiteitä joka poikkeaa nykypolitiikan tavoitteista. Media mielestäni ohjailee jopa oikeuslaitostamme.

On paljon asioita jotka ovat totta ja järkeviä, mutta eivät kuitenkaan ole eettisesti oikein. Jumalan kymmenen käskyä ovat paras lainsäädännön pohja ja ne takaavat kaikkien ihmisoikeuden, niidenkin jotka pilkkaavat Jumalaa.

Peräänkuulutan sitä vapautta joka tulee hyväksymällä Jumalan Sana arvopohjaksi. Jokainen meistä on syntiä tehnyt, mutta onneksi meille tarjotaan sovitus Jeesuksen ristinuhrin perusteella. Meillä ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa Sanaa vallitsevaa kulttuuria myötäileväksi.

Helena Kämppi

KD:n kuntavaaliehdokas

Siirry vaalikoneeseen

Kommentoi