Vaalikirjoitus: Kangasniemen elinvoimasta

Olemme valmistautumassa kuntavaaleihin, päättämään kuntamme asioista. Meidän on huomioitava mikä merkitys valtakunnan politiikalla on kuntien elinvoimaisuudelle, sen vuoksi meidän pitää viedä viestiä eduskuntaan päin, ettei tapahtuisi täydellistä vieraantumista kuntien elämästä.

Yhtenä esimerkkinä tuon esille turpeen alasajon, se on rasite kotieläintiloille, koska turvetta käytetään kuivikkeena. Happamuutensa ansiosta se on vähäbakteeritonta ja imee kosteutta kuin sieni, viljelijöille tulee tarpeettomia kuluja, kun on etsittävä korvaava kuivike, joka on edullinen ja kotimainen.

Toinen merkittävä huolen aihe on metsätalous, jota ilmastosyihin vedoten pyritään rajoittamaan. Suomen maapinta-alasta 73% on metsää ja metsä on uusiutuva luonnonvara. Suomessa metsät hoidetaan hyvin, koska meillä pääsääntöisesti hakkuiden jälkeen uudistetaan metsä. Maa- ja metsätalous teollisuuden ja palvelualojen lisäksi on se voima joka pitää Kangasniemen elinvoimaisena. Kunnassa on myös kattava yksityistieverkosto, jolle kunnan myöntämä avustus toimii kannustimena pitää yksityistiet kunnossa ja sitä myöten mahdollistaa elämisen haja-asutusalueilla. Viime vuosina myös monet taajaman ulkopuoliset kiinteistöt ovat liittyneet kunnallistekniikkaan, joka myös nostaa kiinteistön arvoa. Vesilaitos on ehdottomasti pidettävä kunnan alaisuudessa, koska siellä tehdään töitä 24/7 että meillä on juomakelpoista vettä ja viemärit toimii, tämä ei ole itsestäänselvyys.

Terveyden ylläpitäminen on yksilön ja yhteiskunnan etu, meillä pidetään latuverkostoa yllä niin kunnan puolella, kun aktiivisten kyläyhdistyksienkin, on muistettava, että kunnan ladut ei ole jatkossa näin hyvässä kunnossa, jos ei ole riittävää henkilökuntaa huolehtimaan hiihtäjien tarpeista. Tulevaisuutemme veronmaksajat ovat nyt lapsissamme ja nuorissamme, kuunnellaan herkällä korvalla päiväkodin ja koulujen henkilöstöä, he tekevät työtä lastemme eduksi.

Tero Marttinen

Kuntavaaliehdokas

Keskusta

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi