Vaalikirjoituksia: Monipaikkaisuus

Monipaikkaisuus ei rajaudu vain vapaa-ajan asukkaisiin, vaan lisäksi on työn, opiskelun ja perhesyiden vuoksi useamman kunnan alueella asuvia henkilöitä.

Sipilän hallituksen aikana tehtiin selvitys monipaikkaisuudesta. Selvitys esiteltiin 16.1.2018. Selvityksessä todettiin, ettei lainsäädännössä ole esteitä, jotka estäisivät monipaikkaisten osallistumisen kunnan toiminnan ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. Selvitettiin myös nykyisen lainsäädännön mahdollistavat palvelut monipaikkaisille mm. terveyspalveluiden saatavuus.

Esillä oli myös E-Kuntalaisuus, jossa pystyttäisiin hoitamaan sähköisesti asioita. Tätä kokeiltiin Sysmän kunnassa, mutta hanke ei tuonut tuloksia. Toki sähköinen asiointi on muutamassa vuodessa lisääntynyt. Kaikissa kunnallisissa palveluissa ei liene tarkoituksenmukaista rakentaa erilaisia palveluliittymiä kotikuntalaisille ja monipaikkaisille.

Ns. kaksoiskuntalaisuus oli myös selvityksessä esillä, mutta mm. kunnallisverotuksen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kannalta todettiin, ettei perustuslaki mahdollista jakaa näitä yhden henkilön kohdalla useammalle kunnalle. Viime vuosina olemme toki saaneet useasti kuulla, että kaavailtu lakimuutos on perustuslain vastainen.

Kangasniemen elinvoiman kehittämiseen olen ehdottanut alkavalle valtuustokaudelle perustettavaksi elinvoimaryhmää, joka kokoontuisi kunnanvaltuuston varapuheenjohtajan johdolla. Ryhmässä olisi puheenjohtajan lisäksi noin 5 jäsentä. Jäsenet edustaisivat erilaisia yhteisöjä. Tarkoituksena ei ole asettaa kunnalle vaatimuksia, vaan esittää uusia avauksia.

Tapio Viljanen (ps)

Luusniemi

Kunnanvaltuuston 2. vpj.

Kuntavaaliehdokas

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi