0

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat pitkälle maaliskuuhun – virusmuunnos ja alkava talvilomakausi lisäävät epidemian leviämisen riskiä

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty Itä-Suomen alueella, mukaan lukien Kangasniemi, 22. maaliskuuta saakka.
Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa ohjeita noudattaen. 
Aluehallintovirasto on päätöstä tehdessään ottanut huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen ja sosiaali- ja terveysministeriön päivittämän hybridistrategian toteuttamissuunnitelman tammi-toukokuun 2021 ajalle sekä toimintasuunnitelmaan tammikuun lopussa 2021 tehdyt täydennykset. Lisäksi on otettu huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunto sekä ajantasainen tilannearvio. Päätös noudattaa myös Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen tuoreen tilannearvion mukaista linjausta kokoontumisrajoituksiin liittyen, kerrotaan aluehallintoviraston tiedotteessa.
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat syyskuussa 2020 perustaneet alueelliset covid-19-yhteistyöryhmät sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa otetaan epidemiatilanteen lisäksi huomioon tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia.
Aluehallinto viaston mukaan Itä-Suomessa on kuluvan talven aikana esiintynyt useita tautiryppäitä ja joidenkin maakuntien alueilla ollaan tai on oltu jo kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut alueensa sairaanhoitopiirien covid-19-yhteistyöryhmiltä kokonaisarviot kunkin sairaanhoitopiirin covid-19-tilannekuvasta sekä alueiden esittämät näkemykset epidemian hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä. Myös sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien arviointien mukaan aluehallintoviraston nykyisiä rajoituksia on syytä jatkaa.
Aluehallintoviraston mukaan Suomessa covid-19-epidemiatilanne on edelleen epävakaa ja useilla paikkakunnilla esiintyy sekä merkittäviä tautiryppäitä että yksittäisiä tartuntoja. Aluehallintoviraston arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne ja todetut tartunnat, myös erityisesti uuteen koronavirusmuunnokseen liittyvät riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakointi ovat nyt tärkeitä. Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille. Myös alkava talvilomakausi lisää epidemian leviämisen riskiä.
Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret ja rajoitusmääräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.
Avi muistuttaa, että rajoituksista on hyötyä vain, jos niitä vastuullisesti noudatetaan. ”On tärkeää, että kaikki suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja noudattavat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Vain vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Rokottaminen on saatu käyntiin, mutta se ei vielä poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita”, todetaan Aluehallintoviraston tiedotteessa. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.