Pääkirjoitus: Paikallinen ääni paremmin kuuluviin

FinnAust Mining Finland Oy:n varauslupa aiheutti viime kesänä kohua ja huolta Puulan, Kyyveden ja myös Saimaan rannoilla. Ympäristöaktivistit, rantojen omistajat

Kalevi Tiitinen

FinnAust Mining Finland Oy:n varauslupa aiheutti viime kesänä kohua ja huolta Puulan, Kyyveden ja myös Saimaan rannoilla. Ympäristöaktivistit, rantojen omistajat ja osakaskunnat valittivat luvasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tämän vuoden alku toi valittajille pettymyksen. Hallinto-oikeus on päättänyt olla tutkimatta valituksia. Oikeus katsoo, että varauspäätöksellä ei ole sellaisia välittömiä vaikutuksia valittajien oikeuteen tai etuun osakaskuntina, yhdistyksinä, maanomistajina ja luontoarvoista huolestuneina henkilöinä, että heillä olisi valitusoikeus asiassa.

Varausilmoituksella malmiyhtiö voi varata itselleen alueen malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten. Varaus antaa etuoikeuden malminetsintälupaan. Varauspäätös ei kuitenkaan anna oikeutta minkäänlaiseen malminetsintään tai kaivostoimintaan. Ne vaativat erilliset lupaprosessit. Hallinto-oikeuden mukaan varauspäätös ei siten vaikuta millään tavalla alueen virkistyskäyttöön tai luontoarvoihin.

Oikeuden päätös on tietenkin ymmärrettävä. Jos kerran varaus ei anna oikeutta kaivella maata, ei se voi vaarantaa ympäristöäkään. Toisaalta kaivoslain pykälät ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Miksi maanomistajilla, alueen kunnilla, osakaskunnilla ja ympäristöaktiiveilla ei ole mahdollisuutta torjua kotipitäjänsä ympäristölle vaarallisia kaivoshankkeita jo ennakolta? Toivottavasti parhaillaan käsittelyssä oleva kaivoslain muutos tuo mukanaan sellaisen muutoksen, että paikallinen ääni saadaan jatkossa paremmin kuuluviin.

Kommentoi