Pakkaset kääntämässä järvien vedenpinnat hiljalleen laskuun – hyytöä voi esiintyä jäättömissä uomissa

Sateisen syksyn myötä Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitason yläpuolelle. Pakastuneen sään takia järvien vedenkorkeudet ovat kääntymässä laskuun Saimaata

Jäättömissä uomissa voi esiintyä hyytöä pakkasella. Suuri virtaama lisää hyydetulvariskiä.

KNKL

Sateisen syksyn myötä Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitason yläpuolelle. Pakastuneen sään takia järvien vedenkorkeudet ovat kääntymässä laskuun Saimaata lukuun ottamatta, tiedottaa Etelä-Savon Ely-keskus.

Ely-keskuksen mukaan tämän viikon kireä pakkasjakso voi aiheuttaa hyyteen muodostumista jäättömissä uomissa. Suuri virtaama lisää hyydetulvariskiä. Hyyteestä voi seurata paikallisesti nopeatakin vedenkorkeuden nousua tai aiheutua haittaa esimerkiksi vesivoimalaitoksilla. Hyydettä muodostuu, kun virtaava vesi alijäähtyy eli jäähtyy jäätymispistettä kylmemmäksi. Alijäähtyneessä vedessä syntyvät toisiinsa tarttuvat jääkiteet muodostavat hyydettä.

Kyyveden vedenkorkeus on ollut nousussa lokakuulta lähtien ja nousua on kertynyt jo vajaa 40 senttimetriä. Vedenpinta on tällä hetkellä noin 20 senttimetriä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Nousu on nyt tasaantunut ja vedenpinnan ennakoida lähtevän laskuun. Läsäkoskessa virtaa tällä hetkellä 17 kuutiota sekunnissa virtaama, joka on hieman suurempi tyypilliseen tammikuun virtaamaan verrattuna.

Säännöstellyn Puulan vedenpinta on 5 senttimetriä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja pinnan ennakoidaan olevan laskussa. Kissakoskeen juoksutetaan tällä hetkellä noin 40 kuutiota sekunnissa virtaama.

Etelä-Savon Ely-keskuksen mukaan pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin. Pohjavesimuodostumien havaintoasemilla pohjavedenpinnat ovat ajankohdan keskitasolla tai sen yläpuolella. Talviajalle tyypilliseen tapaansa pohjavedenpinnat ovat laskusuunnassa.

Kommentoi