Perhehoito sopii myös ikäihmisille – Sosfixilla oma toimintamalli

Perhehoito on lasten ja nuorten parista tuttu hoitomalli, jolla Suomessa on jo pitkät perinteet. Lastensuojelussa perhehoito nähdään ensisijaisena tapana vastata

Janne Kankaanniemen mukaan perhehoito sopii hyvin ikäihmisille.

Kalevi Tiitinen

Perhehoito on lasten ja nuorten parista tuttu hoitomalli, jolla Suomessa on jo pitkät perinteet. Lastensuojelussa perhehoito nähdään ensisijaisena tapana vastata tilanteisiin, joissa tarvitaan kodin ulkopuolista sijoituspaikkaa lapsille.

Sosfix Oy:n Janne Kankaanniemi haluaa laajentaa vastaavan perhehoitomallin nyt myös ikäihmisten hoivan puolelle. Väestön ikääntyminen tuo kunnille tulevina vuosina mittavat haasteet. Toimiva perhehoito voisi Kankaanniemen mukaan merkittävästi helpottaa tuosta haasteesta selviämisessä.

– Ikäihmisille on jo nyt tarjolla perhehoitoa. Hoivan tarpeen kasvaessa nykyinen kapasiteetti ei kuitenkaan riitä. Perhehoitajia tarvitaan runsaasti lisää.

Väestön ikääntyminen näkyy selvästi tilastoissa lähes kaikissa Suomen kunnissa. Varsinkin Etelä-Savo on ikääntyvien ihmisten maakunta. Kangasniemellä asukkaista jo noin 25 prosenttia on täyttänyt 70 vuotta.

–Suuri osa ikäihmisistä on vielä hyväkuntoisia. He pärjäävät hyvin omissa kodeissaan ja selviävät itsenäisesti arjestaan. Paljon on myös niitä, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa, jollaista hoivakodit tarjoavat.

–Sitten on joukko niitä ikäihmisiä, joille itsenäinen asuminen ei enää ole turvallista, mutta jotka eivät vielä tarvitse tehostettua palveluasumista. Tuolle kasvavalle joukolle perhehoito voisi olla hyvä ratkaisu. Perhehoito asettuu palveluna kotona asumisen ja vaativan laitoshoidon välimaastoon. Perhehoidossa perhehoitaja ja koti ovat keskeisessä roolissa. Ikäihmiselle sitoutunut perhehoitaja ja kotiympäristö mahdollistavat turvallisen ja virikkeellisen asumisen ja huolenpidon, kuvailee Kankaanniemi.

–Perhehoitopalvelussa voimme tarjota ikäihmiselle mahdollisuuden turvalliseen, kotoisaan asumiseen. Perhehoidossa hän saa tarvitsemansa avun ja tuen arjen asioihin perhehoitajalta, jonka kanssa hän asuu samassa taloudessa.

Kankaanniemen mukaan perhehoito helpottaa myös sitä huolta, jota kaukana asuvat ikäihmisen läheiset usein tuntevat.

–Läheiset voivat luottaa siihen, että perhehoidossa heille rakas ihminen on turvallisessa ja hyvässä hoidossa.

Sosfixin perhehoitomallissa oleellisessa roolissa on perhehoitajille tarjottu tuki.

–Haluamme olla omalta osaltamme aktiivisesti luomassa hyvää ja toimivaa ikäihmisten perhehoitoa. Toimintamme keskiössä on arvokkaan ikääntymisen turvaaminen ikäihmisille ja samalla vahvan tuen tarjoaminen perhehoitajille, sanoo Kankaanniemi.

–Mallimme takaa perhehoitajalle joustavan tuen ja avun työssä toimimiseen. Sosfix Oy:n ammattilaiset auttavat perhehoitajaa arjen asioissa, tarjoavat mahdollisuuden omaan aikaan ja vapaisiin sekä tukevat haasteellisissa tilanteissa, kertoo Kankaanniemi.

–Järjestämme myös työnohjausta ja mahdollisuuden vertaistukeen sekä virkistäytymiseen. Palvelumallissamme perhehoitaja ei jää missään tilanteessa yksin tai ilman tukea.

Toimintamalli on kunnossa, mutta tällä hetkellä perhehoitopaikkoja puuttuu. Kankaanniemen mukaan tällä hetkellä eri puolilla Etelä-Savoa etsitäänkin henkilöitä, jotka voisivat perhehoitajiksi ryhtyä.

–Esimerkiksi pariskunnat, joiden lapset ovat jo muuttaneet kotoa, ja joilla on kookas asunto, voisivat harkita perhehoitoa. Perhehoitotyöllä voisi hyvin työllistää itsensä ja hankkia elantonsa.

Kunnille Sosfix perhehoidon malleineen tarjoaa Kankaanniemen mukaan osaavan ja luotettavan kumppanin, jolla on palveluiden tuottamisesta ja organisoinnista kokemusta. Mäntykankaalla toimiva 15-paikkainen, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille hoivapalveluita tarjoava Suurolakoti on Sosfixin toimintaa.

–Me järjestämme perhehoitopaikkoja ikäihmisille verkostomme kautta ja autamme ratkaisemaan palvelutarpeita nopeasti ja joustavasti. Painotamme yhteistyösuhteessa kumppanuutta ja pitkäaikaista, luotettavaa toimintaa asiakkaan parhaaksi.

Sosfix käynnistää perhekotitoimintaa Kangasniemellä ja Etelä-Savon lähialueella. Konsepti ei kuitenkaan tunne kunta- tai maakuntarajoja.

–Jos toiminta lähtee hyvin käyntiin, voi konseptimme laajentua vaikka valtakunnalliseksi. Ikäihmisten hoivan puolella tällaiselle toiminnalle on runsaasti tarvetta, sanoo Kankaanniemi.

Kommentoi