0

Yhteisen asian puolesta

Normivuosina kesämekkojen helmat ovat heilahdelleet tanssilavoilla vauhdikkaasti kaikkina kevät- ja kesäkuukausien viikonloppuina ja tanssiorkesterit ovat suhanneet ahkerasti paikkakunnalta toiselle. Koronan vuoksi nyt ei ole normivuosi. Tanssilavat ovat seisoneet tyhjillään ja viihdealan ammattilaiset ovat olleet lähes täysin vailla töitä.
Tanssialan ammattilaiset ovat nyt kuitenkin aktiivisesti liikkeellä selvittelemässä koronakriisin vaikutuksia alan toimintaan ja etsimässä ratkaisuja, joiden avulla pystyttäisiin varmistamaan alalle hyvä tulevaisuus.
On hienoa, että valtakunnallisen kehityshankkeen veturit löytyvät Kangasnimeltä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 38 000 euron tuen saaneen hankkeen taustalta löytyvät Syvälahden tanssilava, lavan toimintaa pyörittävä Kangasniemen Retkipaikkasäätiö sekä tanssilavan isäntä Reijo Pynnönen yhdessä vaimonsa Eeva-Liisa Tilkasen kanssa.
Syviksen lavalla on tärkeä roolinsa Kangasniemen kesäisissä ohjelmistoissa. Tanssin lisäksi lavalla on totuttu näkemään tasokasta teatteria. On paikallaan, että Syviksen tulevaisuuden varmistamiseksi tehdään nyt töitä hartiavoimin.
Kyse ei kuitenkaan ole nyt vain Syviksen kohtalosta. Nyt on pelissä koko suomalaisen tanssilavatoiminnan tulevaisuus. On hienoa, että kangasniemeläisten vetämään hankkeeseen ovat tulossa mukaan monet alan toimijat tanssilavat, ohjelmatoimistot ja artistit. Hyvä yhteistyö voi varmistaa sen, että koronan kurimuksesta noustaan entistäkin parempaan tulevaisuuteen.