0

Poliisi kehottaa vesillä liikkujia huomaavaisuuteen

Itä-Suomen poliisi on saanut tänä kesänä runsaasti palautetta ja valvontapyyntöjä vesijettien häiritsevästä käytöstä. Yhteydenotoissa on kerrottu vesijettien kovista ajonopeuksista, häiritsevästä ajosta yhdessä paikassa, sekä erilaista vesijetillä tehdyistä tempuista vesillä.
Poliisi muistuttaa, että uudistuneen vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.
Vesijettien vuokraaminen on yleistynyt ja sitä mukaa niiden käyttäjäkunta on laajentunut. Tämän myötä vesille on tullut myös uusia vesilläliikkujia. Näillä uusilla vesillä liikkujilla on ehkä vielä opettelemista vesiliikennesäännöissä, sekä vesillä liikkujan vastuista. Vesijetin vuokraaja, joka käyttää vesijettiä vesillä on vesikulkuneuvon päällikkönä vastuussa siitä, ettei käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään. Poliisin mukaan tyypillisimmät häiriöilmoitukset ovat koskeneet vesijetillä ”rälläämistä” yhdessä paikassa, joka häiritsee esimerkiksi naapurimökkiläisiä. Vesijeteillä on myös temppuiltu muun muassa suurempien veneiden ja alusten jättämissä peräaalloissa. Tämä aiheuttaa vaaraa muille veneilijöille, koska veneen takaa tuleva jetti tulee yllätyksenä toiselle veneelle. Vesiliikennesäännöistä piittaamattomuus näkyy myös paikkakohtaisten nopeusrajoitusten noudattamatta jättämisenä.
Poliisi valvoo vesiliikennettä lähes päivittäin kesäaikana. Valvontaa suunnataan liikennemäärien ja valvontapyyntöjen perusteella. Valvonnassa puututaan havaittuihin vesiliikenteen epäkohtiin neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Tarvittaessa poliisi kirjoittaa liikennevirhemaksuja tai päiväsakkoja.
Poliisi neuvoo vesijettien vuokraajia kiinnittämään huomiota asiakkaidensa opastukseen hyvästä merimiestavasta ja vesiliikenteen pelisäännöistä.