Pääkirjoitus: Kuntalaiset vaikuttamaan

Kunnanvaltuustoilla on velvollisuus pitää huoli siitä, että kuntien päätöksentekoa edistetään kuntalaisten tahdon mukaisesti. Ei riitä, että kuntalaiset saavat neljän vuoden

Riikka Klemola

Kunnanvaltuustoilla on velvollisuus pitää huoli siitä, että kuntien päätöksentekoa edistetään kuntalaisten tahdon mukaisesti. Ei riitä, että kuntalaiset saavat neljän vuoden välein valita äänestämällä päättäjät.

Eikä tämä kuntalaisten osallistaminen ole vapaaehtoista, vaan lakisääteistä. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä suomalaisessa lainsäädännössä, ja ne on turvattu myös useissa erityislaeissa.

Kuntaliiton ohjeistus kuuluukin: ”Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.”

Kuntien tehtäväksi jää päättää, miten osallistuminen käytännössä toteutetaan. Kuntalaisten kuuleminen voi tuottaa laadukkaampaa päätöksentekoa, ja näkemykset tuoda esille asioita, joita ei ole hoksattu ottaa huomioon.

Kuntalaisten kuuleminen voi synnyttää myös suurempaa tyytyväisyyttä tehtyihin päätöksiin. Päätöksenalaiset asiat voivat luoda eturistiriitoja ja tuolloin kuntalaiskuuleminen voi tuottaa hyödyllistä tietoa kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun arvioimiseksi.

Kuntalaiskuuleminen ei ole uusi asia. Esimerkiksi Kangasniemellä kunta kysyi aikoinaan kuntalaisilta kaavoitetaanko puretun suojeluskuntatalon eli Pirtin tontti puistoksi, vai kerrostalorakentamiseen. Kuntalaiset halusivat puiston ja nyt Pirtin perinnepuisto ilahduttaa meitä tänäkin päivänä.

Tänä kesänä kuntalaiset ovat päässeet ilmaisemaan kantojaan jo kunnan ilmasto-ohjelman valmistelussa. Parhaillaan on menossa kuuleminen Kiviniemen leirintäalueen suunnitelmista ja viime viikolla alkoi kuntalaiskuuleminen kouluverkosta ja kyläkouluista.

Kuulemisiin kannattaa osallistua, sillä mitä merkittävämmäksi vastausaktiivisuus nousee, sitä paremmat eväät ne antavat päättäjille päätöksenteon pohjaksi. Vastauksiin kannattaa myös paneutua, sillä on tärkeää, että kuntalaisten toiveilla on oikeasti merkitystä.

Kommentoi