0

Järvien vedenpinnat laskussa – juhannuksena on lämpimät uintikelit

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä valtaosin melko tavanomaisella korkeudella, tiedottaa Ely-keskus. Lauhan talven takia useimmilla Etelä-Savon järvistä kevättulva koettiin jo helmi-maaliskuussa ja kevään tulovirtaamat jäivät pieniksi. Järvien vedenkorkeudet ovatkin olleet pääosin jo pitkään laskussa. Melko vähäsateisen kevään ja alkukesän vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä ja niissä vedenpinta saattaa olla jo varsin alhainen. Vedenpintojen laskun ennustetaan jatkuvan todennäköisesti koko kesän, ellei kesästä tule sateinen.
Puulan vedenkorkeus on ollut talvella ja keväällä erittäin korkealla, mutta tilanne on normalisoitumassa. Puula on tällä hetkellä tasolla NN + 94,69 metriä, joka on noin 5 senttimetriä ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Vedenpinta on edelleen laskusuunnassa. Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudestaan jo noin 40 senttimetriä ja on tällä hetkellä -15 senttimetriä ajankohdan keskikorkeuden alapuolella. Latvajärvistä Kangasniemen Synsiö (-20 cm) on ajankohtaan nähden epätavallisen alhaalla eli 20 senttimetriä ajankohdan keskikorkeuden alapuolella.
 
Pohjavesimuodostumien pinnankorkeus on monin paikoin ajankohdan keskitasolla tai hieman sen yläpuolella. Pohjaveden pinnat ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskusuuntaan.

Viime päivien helteinen sää on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötiloja. Etelä-Savossa järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämmät. Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli keskiviikkona 17. kesäkuuta aamulla 19,8 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 19,4 astetta. Lämpötilat ovat noin 4 astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin järvien havaintohistoriassa aiemmin tähän aikaan. Lämpimien säiden jatkuessa järvivesien lämpötilat voivat edelleen kohota kesäkuun loppupuolta kohti mentäessä.

Juhannusviikon sinilevätilanne on Etelä-Savon vesistöissä toistaiseksi melko rauhallinen. Kahden edellisen viikon lämmin ja heikkotuulinen sää on aktivoinut sinilevien lisääntymistä paikoitellen, mutta laajoja sinileväesiintymiä ei ole todettu. Yleisillä uimarannoilla sinilevien määrän on todettu olevan vähäinen. Männyn siitepöly värjää vielä vesistöjen ranta-alueita monin paikoin. Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan 17 järvikohteella ja havaintopaikat kuvaavat Etelä-Savon levätilannetta yleisellä tasolla. Tällä viikolla levää havaittiin seurantaverkon kohteista vain vähäisiä määriä Puulan Ruovedenselällä Kangasniemellä ja Pienellä-Raudanvedellä Rantasalmella.

Paikallisesti leväesiintymissä voi olla suurtakin vaihtelua järvien välillä ja järven eri osissa. Esimerkiksi vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä on luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin huomattaviakin määriä. Leväesiintymät alkavat lisääntyä usein vesien lämpenemisen ja lisääntyvän auringon tulosäteilyn myötä vasta juhannuksen jälkeen. Tällä hetkellä vesien lämpötila on keskimäärin noin 3–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Paikalliset ukkoskuurot ja kovat tuulet voivat sekoittaa pintakalvolla esiintyvät sinilevät syvemmälle vesikerrokseen. Toisaalta ukkoskuurojen aiheuttamat rankkasateet voivat aiheuttaa paikallisesti ravinteiden huuhtoutumista ja lisätä sinilevien kasvupotentiaalia sään selkiytyessä.

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.
Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111 tai 09 471 977 (24 h/vrk).

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.