0

Mikko Masalin Itä-Suomen poliisipäälliköksi

Sisäministeri on nimittänyt OTM Mikko-Petteri Masalinin Itä-Suomen poliisipäälliköksi 1.6.2020 alkaen. Poliisipäällikön virkakausi on viiden vuoden määräaikainen.
Masalin on valmistunut oikeustieteiden maisteriksi vuonna 2009. Poliisin perustutkinnon hän suoritti vuonna 1995 ja poliisipäällystön tutkinnon 2004.
Työurallaan Masalin on toiminut konstaapelina Helsingin poliisilaitoksessa vuosina 1995-1999 sekä päällystössä komisariona ja rikoskomisariona Helsingissä vuosina 1999-2012. Päijät-Hämeen poliisilaitoksen ylikomisariona hän toimi 2012-2013, sekä sisäministeriön poliisitarkastajana 2013-2014. Hämeen poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntalinjan apulaispoliisipäällikkönä Masalin aloitti elokuussa 2014.
 Viime syksynä Masalin valittiin jo määräaikaiseksi Itä-Suomen poliisipäälliköksi tämän vuoden toukokuun loppuun saakka. Poliisipäällikön paikka vapautui, kun sen edellinen haltija, Taisto Huokko jäi virkavapaalle ennen eläköitymistään 1.6.2020.

Poliisipäällikkö Mikko Masalin sanoo, että Itä-Suomen poliisilaitoksella on hyvä toimintakyky ja poliisilaitos huolehtii Itä-Suomen sisäisestä turvallisuudesta nyt ja jatkossa.
– Itä-Suomi on maantieteellisesti monimuotoinen, koska alueella on paljon vesistöjä ja harvaan asuttuja alueita sekä kaupunkeja. Toiminta-alue asettaa haasteita poliisin toiminnalle, sanoo Masalin tiedotteessa.
– Poliisilaitoksen toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että kykenemme jatkossa hankimaan ja analysoimaan tietoa, jotta pystymme muuttuvassa toimintaympäristössä muokkaamaan omaa toimintaamme ja poliisiasemilla tuotettavia palveluja. Tässä tarvitaan yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa sekä hyvää ja aktiivista viestintää. Nämä ovat poliisilaitoksen lähivuosien painopisteitä.

Itä-Suomen poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta sekä vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastata poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta.

Itä-Suomen poliisilaitos vastaa  toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä. Tehtävinä on myös vastata rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Toimialueena ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Pääpoliisiasema on Kuopiossa. Muita poliisiasemia on 14 paikkakunnalla. Myös Kangasniemi kuuluu Itä-Suomen poliisilaitoksen toimialueeseen. Paikkakunnalla ei ole enää omaa poliisiasemaa.