0

Pääkirjoitus: Onko nyt uuden harkinnan paikka?

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kangasniemen kunnanvaltuuston viimevuotisen päätöksen, jolla Äkryn ja Otto Mannisen koulut lakkautettiin. Hallinto-oikeuden linjauksen mukaan valtuuston päätös on lainvastainen ja se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kuntalaisille ei ole varattu riittävästi vaikutusmahdollisuuksia asian käsittelyn yhteydessä.
Hallintolain 41 pykälässä määritellään kunnalle velvollisuus tiedottaa asian vireilläolosta, silloin kun ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muidenkin kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Hallinto-oikeuden mukaan koulujen lakkauttaminen on juuri tuollainen asia.
Koulujen lakkautuspäätös syntyi viime syksynä kovassa talouspaineessa ja kiireellisellä aikataululla. Vielä syyskuussa ei koulujen lakkautus ollut esillä, mutta jo joulukuussa hallitus ja valtuusto tekivät tiukat päätökset.
Kahden kyläkoulun lakkautuksella tavoiteltiin säästöjä. Kuluista oli tarkoitus leikata ainakin kahden opettajan palkkasumma. Kun lakkautuspäätös on nyt kumottu, on jo selvää, että säästöjen sijaan saatiinkin ylimääräisiä kuluja. Koulukyydit on ennätetty jo kilpailuttaa lakkautuspäätöksen mukaisesti, oppilasryhmiä on järjestelty ja tulevaa lukukautta valmisteltu. Nyt kaikki pitää ottaa uusiksi, kun koulu syksyllä jatkuu entiseen malliin.
Kunnan päättäjät voivat tässä tilanteessa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Mahdollista on sekin, että koulujen lakkautuspäätös pyritään tekemään pian uudestaan, mutta tällä kertaa virheisiin sortumatta. Vai olisiko paikallaan turvautua kolmanteen vaihtoehtoon ja ottaa koko koulukysymys uuteen harkintaan? Varsinkin kevään koronatilanteen aikana pienet kyläkoulut ovat näyttäytyneet turvallisina paikkoina. Olisiko kyläkoulujen säilyttäminen tässä uudessa tilanteessa Kangasniemelle hyvä markkinointitempaus, joka voisi houkutella paikkakunnalle uusia asukkaita?