0

Kolumni: Lakkautus ei onnistunut

Otto Mannisen koulu on sitkeähenkinen tapaus. Taaskaan sen lakkautus ei onnistunut. Viimeksi vanhan valtuuston tekemän lakkautuslinjauksen pyörsi uusi valtuusto. Nyt valtuuston joulukuinen päätös tuli kumotuksi Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen on selvää, että ensi syksynä koulunkäynti jatkuu entiseen malliin sekä Otto Mannisen ja Äkryn kouluilla.
Hallinto-oikeuden linjauksen mukaan valtuuston päätös on lainvastainen ja se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kuntalaisille ei ole varattu riittävästi vaikutusmahdollisuuksia asian käsittelyn yhteydessä.

Hallintolain 41 pykälässä määritellään kunnalle velvollisuus tiedottaa asian vireilläolosta, silloin kun ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muidenkin kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Hallinto-oikeuden mukaan koulujen lakkauttaminen on asia, jolla vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan voi olla juuri tuollainen hallintolaissa tarkoitettu huomattava vaikutus.
Asian valmistelussa olisikin pitänyt varata kuntalaisille tilaisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista ja myös antaa mahdollisuus lausua mielipide asiasta. Kouluverkkoselvitys on koskenut neljää kyläkoulua, joten kuntalaisilla on hallinto-oikeuden käsityksen mukaan ollut asiassa korostunut tarve saada tietoa valmistelusta ja päästä vaikuttamaan asian käsittelyyn. Asian vireilläolosta ilmoittaminen yksinomaan kyläyhdistysten yhdyshenkilöille, koulujen oppilaiden vanhemmille ja opettajille ei ole ollut toimenpiteenä riittävä.

Kunnalle hallinto-oikeuden päätös on varsin nolo takaisku. Vaikka äkillisesti huonontunut taloustilanne yllätti ja säikäytti, on kiire huono tekosyy puutteelliselle valmistelulle. Iso kysymys on, puuttuuko meiltä kunnasta lainopillista asiantuntemusta? Vai selittyykö nyt valmistelussa tehty iso virhe vain sillä, että kiireessä ei huomattu koko ongelmaa?

Mielenkiintoista on nähdä, miten päättäjät uuteen tilanteeseen suhtautuvat. Valitetaanko hallinto-oikeuden päätöksestä? Vai pyritäänkö tekemään mahdollisimman nopeasti uusi lakkautuspäätös, jossa pyritään nyt välttämään aiemmat virheet? Kolmas vaihtoehto tietenkin olisi, että annettaisiin toistaiseksi koulujen jatkaa toimintaansa. Varsinkin tämän koronakurimuksen aikana kyläkoulut on koettu turvallisiksi paikoiksi. Koulujen säilyttäminen voisi hyvinkin olla Kangasniemelle koulujen lakkautusta parempaa mainosta.
Asioista perillä olevista lähteistä kuulin, että kunnan päättäjien riveissä on koulujen lakkautukseen vahvasti sitoutunut enemmistö. Todennäköistä siis on, että koulujen lakkautusoperaatiolle hallinto-oikeuden päätös toi vain viivytyksen, ei täyspyssäystä.

Varmasti tämä episodi johtaa myös syyllisten etsintään. Kuka teki kohtalokkaan virheen, joka johti tilanteeseen, jossa aiotut säästöt vaihtuivat ylimääräisiksi kuluiksi. Etsintä voi olla ihan paikallaankin, jotta vastaavat virheet voitaisiin jatkossa välttää. Se kuitenkin on selvää, että tilanteen syyllisiä eivät ole valtuuston päätöksestä valittaneet. He puolustivat oikeuksiaan ja olivat asiassa täysin oikeassa.