0

AVI: Kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeä – 50-500 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia erityisjärjestelyin

 Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.
Aluehallintovirastot ovat tehneet tänäään 19. toukokuuta tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30. kesäkuuta asti.
Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14. toukokuuta antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Tämän ohjeen mukaan muun muassa tilaisuuksiin tai tapahtumiin ei saa tulla oireisena ja riskiryhmiin kuuvia suositellaan välttämään osallistumista yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan. Lisäksi tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjien tulee suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan mahdollisuudet ennen tilaisuuden tai toiminnan järjestämisestä päättämistä ja tilaisuuden toteuttamista. Esimerkiksi lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa tulee turvata eli henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä. Ohjeen mukaan tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Ohjeen mukaan tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lisäksi suositellaan jaettavaksi käsi- ja yskimishygienian käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia  työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kesäkuussa kielletty, eivätkä aluehallintovirastot myönnä näiden osalta poikkeuksia.
Aluehallintovirastojen 19. toukokuuta antamat määräykset ovat voimassa 1.6. – 30.6. välisen ajan ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja määräykset löytyvät Aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Aluehallintovirastojen määräysten ainoana tavoitteena on estää koronaviruksen leviämistä Suomessa. Määräykset ovat yleisluonteisia, eikä niissä oteta kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan. Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, ettei tautitilanne pahene.
Aluehallintovirastojen määräyksiin liittyviä tulkintoja löytyy Avi:en verkkosivuilla usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa.
Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin osalta noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään yli 50 henkilön kokoontumista sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämät yksityiset juhla-, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat sekä uskonnolliset tilaisuudet), jotka eivät ole yleisötilaisuuksia.
Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.