0

Essote korostaa: Karanteenimääräyksiä tulee noudattaa ehdottomasti

Tilanne koronaepidemian suhteen jatkuu Essoten alueella entisellään. Uusia tapauksia ei eiliseen keskiviikkoon verrattuna ole ilmennyt, mutta kaikista näytteistä ei ole tullut vielä tuloksia. Tilanteesta antaa tarkemmin tietoja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL.
Essoten alueella on useita satoja karanteeniin määrättyjä. Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Hans Gärdström tähdentää karanteenimääräysten ehdotonta noudattamista.
– Karanteenissa ei saa poistua kotoa, eikä kutsua vieraita. Jos tulee oireita, pitää soittaa aina ensin numeroon 116 117, Gärdström korostaa.
Epäselvyyttä aiheuttavat karanteenin erilaiset muodot, joilla on erilaisia taloudellisia seuraamuksia.
– Puhekielessä puhutaan vain karanteenista. Tartuntatautilain mukaisen karanteenimääräyksen annan minä. Viranomaisten näkökulmasta on olemassa myös ”karanteenia vastaavat olot”. Myös karanteenia vastaavissa oloissa ihmisten täytyy pysytellä kotonaan ja olla kontaktissa vain perheenjäseniinsä, Gärdström tähdentää.
Jos eri perusteilla karanteeniin määrätyillä henkilöillä on kysymyksiä karanteeniin liittyvistä taloudellisista asioista, esimerkiksi Kelan päivärahoista, tulee soittaa terveyssosiaalityöntekijöiden numeroon 040 359 7668 arkisin klo 8-12.
Seuraavassa on Essoten tuottamaa tietoa ”karanteenin” ja ”karanteenia vastavien olojen” eroista.

Tartuntatautilain mukainen karanteeni:
Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää karanteenimääräystä, jonka antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri. Määräys annetaan henkilöille, joiden perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laboratoriotestillä varmistetusti koronaan sairastuneiden läheisiä tai työtovereita.
Tartuntatautilaki (1127/2016), Luku 6 § 60:  ”Karanteeni:  Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille.
Virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista myös 1 momentissa tarkoitetun henkilön tahdosta riippumatta.”

Karanteenia vastaavat olot:
”Karanteenia vastaavissa oloissa” olevat sen sijaan eivät ole virallisesti karanteenissa, eivätkä siten oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan. Karanteenia vastaavissa oloissa ovat esimerkiksi tuhannet ulkomailta saapuneet suomalaiset, joita hallitus on ohjeistanut pysymään maahantulon jälkeen kaksi viikkoa kotonaan.
Ulkomailta palannut henkilö pysyttelee kotonaan ja on kontaktissa vain omii perheenjäseniinsä. Muulle lähipiirille on syytä ilmoittaa, etteivät tule kyläilemään, eikä vieraita kutsuta muutenkaan. Perheenjäsenet saavat elää normaalia arkea, sillä kyseessä on varotoimi, jonka aika selviää onko ”kotikaranteenissa” oleva saanut koronavirustartunnan. Jos henkilö pysyy terveenä, asia raukeaa. Jos henkilö sairastuu, hän ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja asia jatkuu tilanteen mukaan.
Työnantaja on velvollinen maksamaan koronan vuoksi kotiin määräämänsä työntekijän palkan, vaikka virallista karanteenimääräystä ei olisikaan.

Essoteen kuntayhtymän ulkopuolelta työntekijäksi ilmoittautuvat terveydenhuollon ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä Essoten rekrytointikoordinaattori Hannele Muhoseen, p. 040 359 7980, hannele.muhonen@essote.fi.