0

Työllisyys parani hieman – Avoimia työpaikkoja on runsaasti monella alalla ja kesäsijaisia haetaan nyt

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli paikkakunnalla tammikuun lopussa 10,9 prosenttia. Työllisyysaste pysyi ennallaan joulukuuhun verrattuna, jolloin työttömänä oli niin ikään 10,9 prosenttia työvoimasta. Tämä käy ilmi tuoreesta työllisyyskatsauksesta, jonka mukaan työttömiä työnhakijoita oli paikkakunnalla tammikuun lopussa 231, joka on 2 henkeä vähemmän kuin joulukuussa. Lomautettujen määrä kasvoi, sillä joulukuussa lomautettuna oli 28 henkeä ja tammikuussa 30.
Tammikuussa työttömänä oli 145 miestä ja 86 naista. Naisten työllisyys on parantunut, sillä joulukuussa työttömänä oli 92 naista. Alle 25-vuotiaita oli tammikuussa työttömänä 17, kun heitä vielä joulukuussa oli 26. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi kuukaudessa 111:sta 116:sta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi hieman, sillä tammikuussa heitä oli 38 ja joulukuussa 33.

Paikkakunnalla on parhaillaan runsaasti avoimia työpaikkoja. Työpaikkoja on avoinna matemaattisten aineiden opettajalle, laaja-alaiselle erityisopettajalle ja koulunkäynnin ohjaajalle.
Haussa on myös sairaanhoitaja kotihoidon liikkuvaan tiimiin, sairaanhoitaja ja lähihoitajia kotihoitoon sekä lähihoitaja hoivakotiin. Niin ikään haetaan perhetyöntekijää lastensuojeluun sekä terveyskeskuslääkäriä että terveyskeskushammaslääkäriä.
Työpaikkoja on tarjolla myyntipäällikölle, nuorisotyönohjaajalle, myyjälle ja maatalouslomittajalle sekä LVI-asentajalle ja kiinteistösähköasentajalle.
Lisäksi paikkakunnan teollisuudessa on avoinna paikkoja rakennustyöntekijöille, teollisuusmaalareille ja toimistotyöntekijälle.

Lähestyvän kesän merkki on, että nyt haetaan kesätyöntekijöitä. Tarjolla onkin kesätöitä matkailuneuvojalle, lähihoitajille, sairaanhoitajille ja hoitoalan opiskelijoille sekä laitoshuoltajille ja ravitsemistyöntekijöille.
Kesätyöntekijöitä haetaan myös siivoustehtäviin ja kesä- ja kausityöntekijöitä kunnan puisto- ja vihertöihin. Lisäksi haetaan kesäharjoittelijoita halpakauppaan.