0

Yhteinen liike ratkaisee – Kylvetetäänkö digitutor-opettajat ja kunnanjohtaja avannossa?

Paikkakunnalla on parhaillaan käynnissä lihaskuntohaaste, jossa alakoululaisten lasten ja aikuisten joukkueet kisaavat keskenään siitä, kummalla joukkueella on parempi keskiarvo tehtyjen lihaskuntoliikkeiden määrässä.
Haasteen ovat laittaneet liikkeelle Kangasniemen koulujen digitutor-opettajat Joni Kääriäinen ja Elias Manninen. He ovat laittaneet myös itsensä likoon, sillä jos alakoululaisten joukkue voittaa haasteen, he uivat avannossa.
Tammikuun puolivälissä käynnistynyt haaste on innostanut lapsia ja aikuisia liikkumaan. Viime viikolla liikkeitä oli tehty jo huimat 160 000 kappaletta ja haaste jatkuu vielä helmikuun 21. päivään saakka.
Haasteessa tehtävät liikkeet ovat vatsalihas, selkälihas, kyykky, etunojapunnerrus sekä leuanveto.
Muun muassa Vuojalahden koulun oppilaat ovat ottaneet haasteen innostuneina vastaan. Kun koululle tuli tieto haasteesta, oppilaat halusivat heti ryhtyä harjoittelemaan liikkeitä jo ennen haasteen alkamista. Kaikille varsinkin nuoremmille kaikki liikkeet eivät olleet vielä tuttuja. Kun haaste on nyt kestänyt useamman viikon, oppilaat tekevät niitä jo tottuneesti.

Eräs rajapyykki lihaskuntohaasteessa on jo saavutettu, sillä kunnan liikuntasihteeri Markus Brandt lupautui kylvetettäväksi hyisessä avannossa, jos kaikki haasteeseen osallistuvat tekevät yhteensä 125 000 liikettä.
– Se on jo täynnä, joten Markus ui joka tapauksessa, kertoo digitutor Joni Kääriäinen.
Vielä on ratkaisematta se, joutuuko myös kunnanjohtaja avantoon. Kunnanjohtaja Risto Nylund on myös lupautunut kylmään kylpyyn, jos haasteessa tulee täyteen 300 000 liikkeen raja.
Haasteeseen voi edelleen tulla mukaan niin aikuiset kuin koululuokat, sillä se kestää helmikuun 21. päivään saakka.
– Oleellista tässä on osallistaa niin kouluja kuin aikuisiakin, jotta syntyy yhteisöllistä liikkumista.
Nyt mukana on jo lähes kaikki Kangasniemen alakoulujen luokat. Aikuisten joukkueessa on mukana muun muassa oppilaiden vanhempia, opettajia, kunnan työntekijöitä ja muita kuntalaisia.
Haasteessa jokainen osallistuja eli koululuokka tai aikuinen ilmoittaa tehdyt lihaskuntoliikkeet, jotka on suorittanut haasteen aikana.
Ajatuksena on, että aikuisten mukanaolo ja itsensä likoon laittaminen kannustaa myös lapsia liikkumaan.
Aikuiset voivat osallistua lihaskuntohaasteeseen ilmoittautumalla sähköisellä lomakkeella, jonka linkki on tässä.
Ilmoittautumisen jälkeen aikuiset saavat sähköpostiinsa sähköisen seurantalomakkeen, jolla voi ilmoittaa tekemänsä liikkeet mukaan haasteeseen. Haasteessa ei käsitellä kenenkään yksittäisiä tietoja vaan aikuisten ja oppilaiden keskiarvoja. Digitutorit ovat rakentaneet myös sähköisen keskiarvomittarin, jonka avulla osallistujat voivat seurata joukkueiden keskiarvojen tilannetta.
– Sen avulla kaikki ovat kartalla siitä, missä haasteessa mennään.

Lue lisää 13.2. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.