Pääkirjoitus: Luottamusta rakentamaan

Yrittäjien ja kunnan edustajat kokoontuivat viime viikolla yhteistyöpalaveriin etsimään vastauksia viime vuoden lopulla esiinnousseisiin ongelmakysymyksiin ja ideoimaan tulevaa. Pulmien ytimessä

Kalevi Tiitinen

Yrittäjien ja kunnan edustajat kokoontuivat viime viikolla yhteistyöpalaveriin etsimään vastauksia viime vuoden lopulla esiinnousseisiin ongelmakysymyksiin ja ideoimaan tulevaa. Pulmien ytimessä oli kysymys elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamisesta

Tilaisuuden alku osoitti, että muutamilla keskustelijoilla hampaankolot olivat vielä kovin täynnä viime vuoden lopun tilanteista. Mutta ensimmäisen vartin jälkeen, kun pahimmat kiukut oli saatu puretuksi, löytyi keskusteluihin sovinnollinen ja ideoiva sävy. Muutamia helmiäkin esille nousi. Simo Hokkanen esitti, että Kangasniemeltä opintojen ja työn perässä muuttaneille lähetettäisiin kunnalta viesti: tulukee kottiin. Perusteita kutsulle on. Meillä on edelleen hyvät palvelut, runsaasti avoimia työpaikkoja ja loistavat mahdollisuudet myös etätyöläisille.

Kunnan ja yrittäjien välille toivottiin enemmän matalan kynnyksen kohtaamisia. Maisa Juntunen esitti vapaamuotoisia aamukahveja parin viikon välein. Yrittäjät tarttuivatkin ideaan heti ja ensimmäinen aamukahvitilaisuus järjestetään Shellillä jo ensi keskiviikkona. Aamukahveille toivotaan mukaan yrittäjiä, yritysten edustajia sekä kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Yrittäjäjärjestö on kunnalle erittäin tärkeä yhteistyökumppani. Aiemmin yhteydet ovat olleet tiiviit ja yrittäjät olivat aktiivisesti mukana mm. torin kehittämissuunnittelussa. Menneiden kuukausien aikana keskinäiseen luottamukseen on kiistatta tullut paha lommo. Pelkillä puheilla tuo lommo ei oikene. Tarvitaan konkreettisia tekoja. Toivottavasti luottamuksen rakentamisessa onnistutaan niin, että jatkossa kaikki innokkaat tekijät voivat olla yhdessä ponnistelemassa Kangasniemen paremman tulevaisuuden puolesta.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka