0

Kolumni: Keskustelukulttuuriin!

Ihmisten välinen viestintä ei ole aina helppoa. Joskus se onnistuu, joskus epäonnistuu, mutta aina on helppo niin haluttaessa myös ymmärtää väärin. Puhumattakaan mielensä pahoittamisesta. Sitä osataan valtakunnan politiikassa, mutta myös paikallistasolla. On myös sanottu ja kirjoitettu, että mainekriisi muuttaa aikatauluja ja lamaannuttaa organisaation. Kangasniemen kunta ei halua ajautua mainekriisiin vaan ajaa yhteisiä asioita yhdessä eteenpäin.

Viestinnän rooli on keskeinen positiivisen vireen ylläpidossa. Se on myös kunnan yrityselämän etu. Kunta on päättänyt omalta osaltaan uudistaa viestintää. Se ei kuitenkaan uudistu kunnanhallituksen päätöksellä, vaan kyseessä on polku eteenpäin. Kuntaviestintään tarvitaan meitä kaikkia. Se on meidän kaikkien vastuulla.
Kangasniemen kunnan viestinnän perustana on kunnan toiminta-ajatus, missio; Aikaansaavuutta kuntalaisten hyväksi! Kuntalain (29 §) nimeämät merkittävimmät viestinnän arvot ovat aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen. Nämä kaikki osatekijät ovat esillä myös kunnan viestinnän pelisäännöissä. Kangasniemen kunnan viestinnän arvoksi on määritelty keskusteleva ja joustava päätöksentekokulttuuri.
Kuntaviestinnän tulee tukea näiden tavoitteiden toteumista. Viestinnän lähtökohtana ei ole kuntaorganisaatio itse, vaan viestinnän tulee lähteä kuntalaisten ja koko kuntayhteisön tarpeista. Sen tulee edistää vuorovaikutusta, tukea kunnan johtamista ja työyhteisöä, vahvistaa osallistumista ja yhteisöllisyyttä, kertoa kunnan päätöksistä ja palveluista, auttaa kriisitilanteissa, sekä ylläpitää ja parantaa kunnan elinvoimaa. Kangasniemen kunnan viestinnän tavoitteena on kertoa, osallistuttaa, osallistaa ja neuvoa.

Kunnan pääviestintäkanavat ovat kotisivut, sähköposti, Kangasniemen Kunnallisehti, kunnan ilmoitustaulu ja viralliset tilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Tämän lisäksi kunta käyttää myös Facebook ryhmää Kangasniemi-Foorumi. Kunta onkin jo uudistanut kotisivuja. Näille sivuille on tulossa blogi-osio, jossa on tarkoitus kerran viikossa julkaista eri ikäisten kangasniemeläisten kirjoituksia omasta elämästään. Blogin tarkoituksena on tuoda esille, millaista meidän kangasniemeläisten elämä on täällä omassa kunnassamme.
Kunnan eri hallintokunnilla ja viranhaltijoilla on omia työhön liittyviä sosiaalisen median tilejä, jotka omalta osaltaan täydentävät kokonaisviestintää, sekä tavoittavat omat asiakaskunnat. On sanottu, että kun tietoa jaetaan, se jalostuu aina uudelle tasolle. Tietoa on kuitenkin syytä myös itse etsiä ja kysyä.

Viestinnän kohderyhmiä on useita ja viestinnän osa-alueita monta. Vapaa-ajanasukkaita osallistetaan mm. vuosittaisilla tapaamisilla ja erillisillä kohdennetuilla viesteillä. Viestintäkanavina käytetään postituksia, sähköpostia ja Facebookin Kangasniemi-foorumia. Kuntalaisten osalta on kirjattu mm. että jalkaudutaan kuntakuvaan. Mitähän se voisi pitää sisällään? Kunnan johtoryhmän jäseniä oli aiemmin tavattavissa vuorollaan kunnantalon aulassa ts. ”matalanprofiilin” helpot tapaamiset. Anti ei kuitenkaan määrällisesti ollut merkittävä.
Kunnan viestinnän pelisääntöjen mukaisesti viestinnällä pyrimme kertomaa tarinaa ja välittämään sanomaa, josta heijastuu myös kuntamme upea historia. Vain viestien voimme vaikuttaa mielipiteisiin ja yhteiseen tahtotilaan saavuttaa kunnassa edelleen niin suuria kuin pieniä asioita.

Kaikk´ yht´ ovat, ei eri ryhmiä, eri viisait´ ei, vaan tasatyhmiä. (Otto Manninen)

Kirjoittaja on Kangasniemen kunnanjohtaja.