0

Pääkirjoitus: Ainakin paperilla näyttää hyvältä

Kunta uudistaa viestintäänsä. Tämän vuoden alku toi jo kunnalle uudet verkkosivut. Nyt ollaan muokkaamassa viestintästrategiaa ja viestinnän pelisääntöjä.
Strategiapaperi tavoittelee uutta keskustelukulttuuria, vuoropuhelua, avoimuutta ja luottamuksen rakentamista.
Kunnan viestintä aikoo olla aktiivista, monikanavaista, riittävää, ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Konkreettisina tavoitteina ovat markkinointiviestinnän tason nostaminen, entistä parempi imago ja vahvempi yhteisöllisyys.

Uudessa viestintästrategiassa ohjeistetaan, että kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.
Kunnan johtoryhmä toimii tarvittaessa erillisenä tiedotusryhmänä. Viestinnän kokonaisuudesta vastaa kunnanjohtaja. Viestinnän käytännöistä vastaa jatkossa erillinen viestintävastaava. Tässä vaiheessa tehtävää hoitamaan ei vielä ole nimetty ketään.

Paperilla kunnan viestintästrategia näyttää hyvältä. Vuoropuhelu, avoimuus ja luottamuksen rakentaminen ovat kuntayhteisön tulevaisuuden kannalta tärkeitä elementtejä.
Toivoa sopii, että strategian sanat muuttuvat jatkossa hyväksi käytännön toiminnaksi. Jos niin käy, voivat myös tavoitteet paremmasta imagosta ja vahvemmasta yhteisöllisyydestä toteutua.