0

Kolumni: Puutteellisesti neuvoteltu

Vielä ennen kesälomia kunnan taloustilanne näytti hyvältä, mutta syksyllä oli jo edessä kriisi. Essoten kulut paukkuivat totutusti yli ja lisäksi valtionosuuksia ja verotuloja oli kertymässä tämän vuoden budjetin katteeksi ennakoitua vähemmän.
Kriisi sai aikaan paniikkijarrutuksen. Kiireesti ryhdyttiin etsimään säästöjä. Paniikki vei hautaan pari kyläkoulua ja lisäksi käynnistettiin yt-neuvottelut, joiden avulla aiottiin henkilöstökuluista säästää puolisen miljoonaa.

Tiukat ajat vaativat tiukkoja päätöksiä. Pahastikin kirpaiseville ratkaisuille voi löytyä ymmärrystä. Helposti kuitenkin käy niin, että paniikissa ja kiireessä unohtuu asioita. Niin näyttää nyt käyneen
Yt-neuvottelut tarkoittavat neuvottelua henkilöstön kanssa. Se puoli toteutui. Ja mikäli osapuolten kertomaan on uskominen, neuvotteluiden ilmapiiri oli hyvä ja lopputulos saavutettiin ilman isompia rähinöitä.
Kiireessä ja paniikissa kunnan päättäjiltä kuitenkin unohtui se, että kunta ei ole erillinen, suljettu saareke. Kunnalla on lukuisia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, joiden toimintaan kunnan päätökset vaikuttavat. Nyt yrittäjäyhdistys ja kymmenet yrittäjät kiukustuivat yt-neuvotteluiden yhteydessä tapahtuneesta elinkeinoasiamies Jukka Siikosen irtisanomisesta ja elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamisesta. Yrittäjien hallitus julkaisi heti päätöksen jälkeen kannanoton, jossa irtisanomista ja viran lakkauttamista luonnehdittiin ”pyllistykseksi yrittäjien suuntaan”.

Varsinkin monille aloittaville yrityksille elinkeinoasiamiehen neuvoilla ja tuella on ollut suuri merkitys. Kangasniemellä elinkeinoasiamies on ollut lisäksi tärkeä linkki yrittäjien ja kunnan välillä. Siikonen on toiminut yrittäjien hallituksessa sihteerinä ja lisäksi osallistunut aktiivisesti yrittäjien ja kunnan järjestämien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja Joni Pietarinen luovutti 23. joulukuuta kunnanjohtaja Risto Nylundille yrittäjien kannanoton ja siihen liittyvän nimilistan, josta löytyy useampia kymmeniä kangasniemeläisten yrittäjien allekirjoituksia.
Yrittäjien tavoitteena on päästä kunnan edustajien kanssa saman pöydän ääreen neuvottelemaan syntyneestä ikävästä tilanteesta ja kunnan elinkeinopolitiikan suuntaviivoista. Kunnanjohtaja Nylund lupasi, että yrittäjien kysymyksiin annetaan vastauksia tammikuun aikana.

Yrittäjien ja kunnan välille syntynyt kärhämä on esimerkki siitä, mitä tarkoittaa puutteellinen neuvottelu. Nyt Siikosenpoistuminen kuvioista tuli yrittäjille yllätyksenä. Ennen ratkaisuja olisi ehdottomasti pitänyt neuvotella ja keskustella asiasta myös kohderyhmän, yrittäjien, kanssa. Kun ei neuvoteltu, onnistuttiin synnyttämään soppa, joka pahimmillaan voi pahastikin vahingoittaa Kangasniemen mainetta yrittäjäystävällisenä kuntana.