0

Ei turpeenottoa Teurisuolla – hallinto-oikeus hylkäsi turveyhtiön valituksen

Teurisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa on ollut käsittelyssä jo pitkään. Lokakuussa 2015 Vaasan hallinto-oikeus kumosi ja palautti asian uuteen käsittelyyn ympäristöluvan osalta. Omalta osaltaan aluehallintovirasto on hylännyt Peat Bog Oy:n hakemukset ja nyt tuoreessa päätöksessään Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt yhtiön valitukset, jotka koskivat aluehallintoviraston päätöstä. Kangasniemen kunnanhallitus merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen maanantaina tiedokseen.

Peat Bog oy on aikonut perustaa Teurisuolle noin 50 hehtaarin turvetuotantoalueen. Kangasniemen kunta on lausunnoissaan vastustanut turvetuotantolupaa alueelle. Toiminnasta arvioidaan aiheutuvan päästöjä, kuormitusta ja ympäristön pilaantumista niin paljon, että se voi heikentää ympäristön virkistyskäyttöä.
Useissa eri yhteyksissä on käynyt ilmi, että Puulan valuma-alueilla vesistöjä pilaavalla toiminnalla ei ole sosiaalista hyväksyntää. Teurisuon turvelupia on vastustettu laajasti. Aluehallintoviraston käsittelyissä oli sekä Etelä-Savon että Keski-Suomen ELY-keskusten, Joutsan ja Kangasniemen kuntien, seurakunnan ja lukuisten yhteisöjen ja kansalaisten huomautukset hanketta vastaan.

Teurisuo sijaitsee 19 kilometrin päässä Kangasniemen kuntakeskuksesta luoteeseen ja 14 kilometriä Toivakan kirkonkylästä länteen. Alue on metsitettyä, entistä suota, jonka ojat ovat pääosin kasvaneet umpeen. Teurinsuon alapuolisten vesistöjen rannat on osoitettu pääosin loma-asutuksen käyttöön.

2 kommenttia aiheesta “Ei turpeenottoa Teurisuolla – hallinto-oikeus hylkäsi turveyhtiön valituksen

  • 5.12.2019 at 13:37
    Permalink

    Niin maan perusteellisen HYVÄ juttu. Vaikka meillä on yksityisten ja yhtiöitten omistamia turpeen nostoon soveltuvia soita, on valiettavasyi nuo menneiden vuosikymmenten suo-ojitukset pilanneet liian monta kaunista ja kirkasvetistä järveä. Vasta vuosi sitten Mikkelin ELY-keskus teki järjettömän päätöksen Emostensuon lisäkuivatuksesta. Missä näiden päättäjien isänmaanrakkaus on? Lompakossako? Kysyn vain?

  • 6.12.2019 at 13:27
    Permalink

    Peatbogin suunnitelman takuumiehenä oli maiden omistaja UPM. Hyvä että järki voitti!

Comments are closed.