0

Hoidon vaikuttavuus paremmin huomioon päihdetyössä

Vaikuttavuus on avaintekijä, kun päihderiippuvuuksien hoitoa jatkossa suunnitellaan. Vaikuttavuuden merkitystä korosti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru puhuessaan päihderiippuvuuden ja läheisten hoitoa käsittelevän tuoreen oppaan julkistamistilaisuudessa Helsingissä tiistaina. Oppaan julkaisun taustalta löytyy Suomen päihderiippuvaiset ry. Oppaan kokoamisesta on vastannut kangasniemeläinen Tarja Orre.

Krista Kiurun mukaan päihderiippuvaisten hoidossa ei voida enää lukittautua menneeseen.
– Ei voida enää vedota siitä, että näin on aina ennenkin tehty. Ei voida vain lähettää ihmisiä johonkin ja toivoa, että ehkä hoidosta jotakin hyvää seuraa. On pystyttävä selvittämään mikä on hoitojen konkreettinen vaikutus ja ohjaamaan päihderiippuvaiset jatkossa niihin hoitoihin, joiden vaikuttavuus on todistettu.
Kiuru korosti myös päihderiippuvuutta tautina muiden tautien joukossa.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta täytyy edistää sisällöt edellä. Tärkeää on, että kaikki ihmiset pääsevät asioineen hoitoon jo terveydenhuollon perustasolla. Siksi tulevaisuuden sote-keskuksissa ovat sisällä myös mielenterveys- ja päihdepalvelut. Mielenterveyteen ja päihderiippuvuuksiin liittyvät vaivat ovat samanlaisia kuin muutkin vaivat. Jokaisen on saatava hoitoa, onpa sitten kipeänä selkä tai polvi tai onpa kysymyksessä mielenterveyden ongelma tai päihderiippuvuus. Asiat on pantava kuntoon. Ei voida jatkaa niin, että porukka pyörii labyrintissa ilman että kukaan ottaa vastaan, painotti Kiuru.
– Tulevassa sote-mallissa on seitsemän päivän hoitotakuu. Päihderiippuvuuksiin pätee sama logiikka kuin muihinkin sairauksiin. Ihmisille pitää saada hoitoa, onpa tauti sitten mikä hyvänsä.

Päihteet koskettavat kaikkia suomalaisia. Kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2017 miehistä yhdeksän kymmenestä ilmoitti käyttäneensä vuoden mittaan alkoholia.
– Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit koskevat suoraan tai epäsuorasti kaikkia suomalaisia. Ainakin puoli miljoonaa meistä käyttää alkoholia yli terveellisen riskirajan. Terveydenhuollon miespotilaista lähes 20 prosenttia ja naispotilaista kymmenen prosenttia on alkoholin ongelmakäyttäjiä, totesi Kiuru.
– Päihteet ovat merkittävä ongelma myös työelämän kannalta. Kaksi kolmannesta päihdeongelmaisista on työelämässä.

Yhteiskunnan ongelma on se, että hoitoonpääsyä ohjaa raha. Tai pikemminkin rahapula.
– 2000-luvun alussa alkoholikuolleisuus ja -sairastavuus lisääntyivät, mutta pitkäaikaiseen kuntouttavaan hoitoon pääsy vaikeutui. Hoitoa ei ratkaissut palveluiden tarve vaan kuntatalouden rahapula. Sama tilanne on nytkin. Kuntatalouden ongelmat ovat pahat. Ihmisiä ei kuitenkaan voi jättää hoitamatta. Perustuslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden päästä sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.
–On väärin, jos hoitoon hakeutuvat päihderiippuvaiset saavat jatkuvasti nenilleen, kun hoidon tarve ei määrittele palveluihin pääsyä. Tällä hetkellä päihderiippuvuuksista kärsivien määrä on moninkertainen verrattuna hoidossa olevien määrään, sanoi Kiuru.

Suomen päihderiippuvaiset ry:lle Kiuru oli kiitollinen uudesta oppaasta ja myös siitä työstä, jota yhdistys on ollut tekemässä sosiaali- ja terveyslainsäädännön valmistelussa.
– Sinä, Tarja Orre, avasit silmäni viime kaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa siitä, että asioita pitäisi tehdä oikein. Ilman teidän asiantuntemustanne tilannetta ei saada muuttumaan.
Ministeri Kiuru antoikin Tarja Orrelle tehtäväksi koota työryhmän, joka pohtii päihderiippuvaisten hoidon tulevaisuutta. Työryhmään on tarkoitus koota asiantuntijoista, alan ammattilaisista, järjestöistä ja kokemusasiantuntijoista koostuva joukko.

Esille Helsingissä nousi myös Kangasniemen malli, jossa kunta ja seurakunta ovat yhteistyössä lähdössä mukaan kouluttamaan henkilöstöä ja rakentamaan paikallista hoitomallia. Paikalla Helsingin tilaisuudessa olivat myös kunnanjohtaja Risto Nylund ja kirkkoherra Matti Tolvanen.
Omassa puheenvuorossaan Tarja Orre korosti, että päihderiippuvuus on sairaus sairauksien joukossa.
– Järjestömme tavoitteena on että hoitojen painopistettä siirrettäisiin toipumiskeskeisyyteen, missä otetaan huomioon sekä riippuvaiset että heidän läheisensä.
– Hoitojen kustannukset eivät ole ongelma. Sote-kuluihin saadaan säästöjä, kun päihderiippuvaisten hoidossa ryhdytään entistä enemmän ottamaan huomioon hoitojen vaikuttavuus.