0

Pääkirjoitus: Talousongelmista ei selvitä ilman ikäviä päätöksiä

Tätä vuotta on puheissa kutsuttu kuntatalouden historian vaikeimmaksi. Kun vuosi on nyt lopuillaan, alkaa hahmottua, mitä tuo vaikeus käytännössä tarkoittaa. Kunnanhallitus joutui maanantaina tekemään vaikeita päätöksiä. Nyt edessä ovat kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut ja verotuksen kiristäminen. Veronkorotusten lisäksi ensi maanantaina kokoontuva kunnanvaltuusto joutuu jälleen kerran ottamaan kantaa myös kunnan kouluverkkoon. Kun talous on tiukalla ja samaan aikaan syntyvyys jyrkässä laskussa, on ymmärrettävää, että kyläkoulujen tulevaisuus nousee jälleen puheisiin.
Se ainakin on selvää, että maanantaina valtuustossa riittää puheenvuoroja ja näkökulmia.

Kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tämän vuoden tilinpäätös on ennusteen mukaan jäämässä 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kulut näyttävät kasvavan tuloja enemmän myös ensi vuonna.
Kunnan oma toiminta on hyvin budjetissa. Talouden alijäämä ja menojen ylitykset johtuvat Essoten hallitsemattomasta kulukehityksestä. Tänä vuonna Essotelta on tulossa Kangasniemelle kaksi miljoonaa alkuperäistä talousarviolukemaa suurempi lasku. Ensi vuoden budjettiin Essoten kuntaosuuksia on tämänhetkisen tilanteen mukaan kertymässä 25 miljoonaa euroa. Tämän vuoden budjetissa lukema oli 22,8 miljoonaa.

Verotuksen kiristäminen, kouluverkkoon puuttuminen ja yt-neuvottelut ovat kovia konsteja, jollaisiin turvaudutaan yleensä vasta viimeisessä hädässä. Toiminnan 1,5 miljoonan vaje on kuitenkin niin suuri, että sitä ei voida juustohöyläämällä tai millään yhdellä operaatiolla paikata. On pakko turvautua jykeviin konsteihin, jotka samalla ravistelevat rakenteita.
Kovat konstit tulevat varmasti vaikuttamaan tuleviin palveluihin. Varmasti myös yt-neuvotteluiden seurauksena joudutaan tekemään ratkaisuja, jotka tuntuvat kipeiltä.
Toivotaan kuitenkin, että säästöillä ja leikkauksilla ei lamaannuteta kunnan toimintaa. Jos rahahanat laitetaan kiinni niin, että kehittämiseen ja uusiin avauksiin ei enää riitä resursseja, on varmaa, että uudet yt-neuvottelut ja uudet veronkorotukset ovat pian ovella.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi