Kolumni: Barometreistä paikallistasolle

Silloin tällöin on mielenkiintoista peilata omaa tai oman kunnan yritystoimintaa suhteessa muihin ja vähän isompiin ympyröihin. Se antaa vertailupohjaa ja

Nina Reinikainen

Silloin tällöin on mielenkiintoista peilata omaa tai oman kunnan yritystoimintaa suhteessa muihin ja vähän isompiin ympyröihin. Se antaa vertailupohjaa ja auttaa hahmottamaan yritysmaailman näkymiä suuremmassa mittakaavassa.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-barometrin kahdesti vuodessa. Barometri perustuu pk-yritysten edustajan vastauksiin ja se julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Itsekin vastailen aina kysymyksiin ja siksi on kiva lukaista barometrin tulokset läpi. Viimeisin raportti julkistettiin syyskuussa. Laajassa kyselyssä tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvuhalukkuutta, kehittämistarpeita, toimintaympäristöä sekä ajankohtaisena aiheena esim. digitaalisuutta liiketoiminnassa.

Lyhykäisyydessään viimeisin raportti kertoo, että pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat heikentyneet kevään tilanteesta sekä valtakunnan että erityisesti Etelä-Savon alueella. Koko maan tasolla useimmat yritykset pyrkivät kuitenkin kasvamaan mahdollisuuksien mukaan, kun taas täällä meidän alueella suurin osa pyrkii säilyttämään asemansa. Sen sijaan yritystoiminnan loppumista meillä ennakoidaan hieman vähemmän kuin koko maassa. Eniten kehittämistarpeita pk-yritykset näkevät markkinoinnissa, myynnissä ja henkilöstön kehittämisessä. Pahimpina kehittämisen esteinä valtakunnallisesti koetaan kilpailutilanne ja työvoiman saatavuus, Etelä-Savossa esille nousevat kustannustaso, kilpailutilanne ja yleinen suhdannenäkymä.

Sekä koko maan että alueemme yrittäjät arvioivat toimintaympäristön kehittymisessä myönteisintä olleen tietoliikenneyhteyksissä, yritysten välisissä yhteistyömahdollisuuksissa sekä asuinympäristön viihtyisyydessä. Tyytymättömyyttä on aiheuttanut elinkeinopolitiikan kehitys ja sopivan työvoiman saatavuus.

Yrityskohtaisia eroja on tietenkin, mutta varmasti raportin monet kohdat antavat osviittaa myös Kangasniemen tilanteesta. Varsinkin monilla meidän teollisuusyrityksistämme on ollut viime vuosina paljon positiivista kerrottavaa, mutta toki yleiset suhdanteet vaikuttavat täälläkin ja ainakin työvoiman saatavuus on ollut tuttu haaste.

Suurin osa Suomen kunnista -eikä vähiten Etelä-Savossa – kamppailee suurten taloudellisten ongelmien kanssa ja siksi on ensiarvoisen tärkeää muistaa, että juuri yritykset luovat kaivattua elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja. Siksi kirjasimme Kangasniemen Yrittäjien ensi vuoden toimintasuunnitelmaankin yhdeksi kohdaksi tavoitteen yhdessä kunnan kanssa miettiä keinoja kuntamarkkinointiin ja vetovoimaisuuteen. Miten houkutella meille lisää tulijoita, uusia yrityksiä ja yhtä lailla säilyttää olemassa olevat yritykset työpaikkoineen. Maailmalta on jo uutisoitu, että pikku hiljaa maaseutu onkin alkanut kiinnostaa kaupunkien sijaan ja muuttoliike pois suurkaupungeista on lisääntynyt. Toivotaan, että tämä trendi rantautuu pian myös Suomeen ja huolehditaan, että meillä Kangasniemellä ovat puitteet, palvelut ja asenne kohdillaan ja vaikutamme ulkopuolisen silmin houkuttelevalta asuinpaikalta, ja että yritysten tarvitsemat toimintaedellytykset ovat kunnossa.

Sen sijaan, että vain odottelemme, että joku hoksaisi muuttaa tai perustaa yrityksen juuri Kangasniemelle, voisimme ehkä kehitellä ja kokeilla jotain uutta ja räväkkää markkinointia, jolla nostaisimme kuntaamme esille. Mitään hävittäväähän ei ole – vain voitettavaa!

Nina Reinikainen

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja

Kommentoi