0

Pääkirjoitus: Vähävaraisuus heikentää luottamusta tulevaisuuteen

Syksyn puheenaihe on ollut vauvojen vähyys. Kangasniemellä syntyvien lasten määrä on reilusti alle 30. Sama trendi vaivaa koko maata. Lapsia ei tehdä samaan malliin kuin ennen.

Syitä lasten vähäiseen määrään on varmasti monia. On väitetty, että nykynuoret ovat niin itsekkäitä ja mukavuudenhaluisia, että eivät halua lapsia riesakseen. On pohdittu myös taloudellisten tekijöiden roolia vähäisessä syntyvyydessä. Onko valtakunnan perhepolitiikka tukineen epäonnistunut, koska uusia vauvoja ei synny toivotulla tahdilla?

Taloudellisilla seikoilla voi hyvin olla vaikutuksensa alhaisiin vauvalukuihin. Tuoreen Pelastakaa Lapset ry:n raportin mukaan perheen köyhyys vaikuttaa lasten unelmiin, heikentää henkistä hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen. Vähävaraiset lapset kokevat myös muita enemmän vähättelyä tulevaisuuden ja unelmiensa suhteen.
On selvää, että perheiden toimeentulon hankaluudet heijastuvat monin tavoin vanhempien ja lasten hyvinvointiin ja suhteisiin. Toimeentulon hankalaksi kokevilla vanhemmilla on muita enemmän vanhemmuuteen liittyviä riittämättömyyden tunteita. Toimeentulo-ongelmat myös kuormittavat vanhempien psyykkisiä voimavaroja.

Lapsuudessa tarttunut taloudellinen epävarmuus voi hyvinkin heijastaa vaikutuksensa nuoren aikuisen valintoihin. 1990-luvun alun laman aikana lapsuuttaan eläneet ovat nyt parhaassa lapsentekoiässä. Ovatko lamanaikaiset perhetilanteet ja yhteiskunnallinen keskustelu nyt osatekijöinä hillitsemässä lisääntymistä?
1990-luvun alun talouslama oli pahempi kuin aikoinaan synkäksi maalattu 1930-luvun lama. Omaisuutta siirtyi uusiin käsiin ennätykselliset määrät. Epäonnistunut rahapolitiikka valuuttaluottoineen kaatoi yrityksiä ja suisti sekä yrittäjiä että tavallisia omakotirakentajia syvään ahdinkoon. Poliittisilla päätöksillä valtiovalta tuolloin pelasti pankkijärjestelmän mutta hylkäsi asiakkaat.
Talous- ja perhepoliittisilla linjauksilla voi olla pitkät jäljet. Jos 1990-luvun laman lapset eivät nyt lisäänny päättäjien toivomalla tavalla, on turhaa hakea syitä nuorten aikuisten itsekkyydestä.
Toivottavasti taloudellisen epävarmuuden vaikutuksiin löytyy lääke ja syntyvyys saadaan kasvuun. Vauvat ovat iloinen asia.

Kalevi Tiitinen