0

Kuiva kesä laski vedenpinnat – Puulan pinta alhaalla vähäisemmästä juoksutuksesta huolimatta

Etelä-Savossa järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana, koska sademäärät olivat kesäkuukausina vähäisiä. Puulan pinta on selvästi tavanomaista syyskuun puolivälin tasoa alempana. Kuivuuden takia Puulan vedenpinta on laskenut kesän aikana järveä säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutusten pienentämisestä huolimatta. Syyssateet ovat pysäyttäneet laskun ja vedenpinnan ennakoidaan nousevan lokakuun loppuun mennessä todennäköisesti 5–10 senttimetriä. Juoksutus on vain noin 9 kuutiota sekunnissa, kun tavanomaisesti juoksutus on tähän aikaan syksyä noin 15–20 kuutiota sekunnissa. Syyskuussa sateita on tullut tähän mennessä hieman tavanomaista enemmän. Syyskuun sateet ovat täydentäneet maankosteusvarastoja, mutta koko maakunnassa on silti edelleen kuivaa, ja etenkin suuremmat vesistöt reagoivat sateisiin heikosti.
 Mäntyharjun vesistöreitin latvajärvistä Synsiä on laskenut kuivan kesän takia tavanomaista alemmaksi ja on nyt 22 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
Kyyveden vedenpinta on tällä hetkellä 13 senttimetriä alempana ajankohtaan nähden. Kyyveden ennakoidaan pysyvän nykyisellä korkeudellaan lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen vedenpinta kääntynee hitaaseen nousuun.

Kuivan kesän aiheuttama maankosteuden vajaus näkyy pohjaveden pinnoissa. Etelä-Savossa pohjaveden pinnat ovat pääosin ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjavesien seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Syyskuun runsaat sateet ovat kääntäneet pienissä pohjavesimuodostumissa pinnankorkeudet nousuun. Yleisesti pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti aina syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi vähitellen loppuu. Loppusyksyn sateet määrittävät, kuinka alhaiseksi pohjaveden pinnat jäävät ennen pysyvän talven roudan muodostumista.