0

Kuntatalouden ja talousennusteiden ongelmat

Vanha, jopa kulunut sanonta on, että ennustaminen, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Kuntataloudessa se pitää tällä hetkellä valitettavan hyvin paikkansa. Muuttuvia tekijöitä on aivan liikaa. Varsinkin sellaisia kuntatalouden kannalta keskeisiä tekijöitä, joihin ei suoraan kunnan päätöksillä voida ainakaan nopeasti vaikuttaa. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa päätöksiä tarvitaan.

Kuntien verotulojen kehitystä on menneinä vuosina voinut ennakoida suhteellisen hyvin. Yllätyksiä on ennenkin tullut, mutta ne ovat olleet positiivisia. Nyt ennustettavuutta vaikeuttavat kilpailukykysopimus (kiky), tulorekisterin käyttöönotto ja verokorttiuudistus, joka on tuonut rytmihäiriön verotilityksiin. Muutokset palkansaajien ennakonpidätyksessä näkyvät merkittävällä tavalla kuntien verokertymässä. Tämän vuoden kuntien verotuloennustetta on reivattu alaspäin ja tuntuma on, että ennuste tulee tippumaan edelleen. Kangasniemen kunnan osalta se tarkoittaa, että talousarvion 18,9 milj. eurosta ollaan tiputtu 18,6 milj. euroon.

Essoten kulut ovat karanneet käsistä. Se on fakta, mutta miten paljon? Mitään luotettavaa ennustetta ei ole. Ennusteet ja miljoonat muuttuvat nopeaan tahtiin. Kangasniemi budjetoi alun perin Essoten menoiksi tälle vuodelle 22,9 milj. euroa. Toteumaennuste on tällä hetkellä 24,8 milj. euroa. Essoten osuus kuluvan vuoden talousarviossa on lähes 60 % toimintakuluista.

Tällä menolla olemme pian kriisikunta. Tarvitsemme yhteisymmärryksessä tehtyjä päätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Kulujen karsiminen edellyttää myös pureutumista palvelurakenteeseen. Tämä tulee näkymään, sekä Essoten tarjoamissa palveluissa, että kunnan omissa palveluissa. Parempi kuitenkin tehdä niitä oma-aloitteisesti kuin kriisikuntana valtion ohjauksessa.
Tosiasia on, että kunnat eivät pääse talousahdingosta ilman valtion toimenpiteitä. Aika vain ei ole meidän puolellamme. Mikäli merkittävät uusitukset mm. hallituksen sote-suunnitelmien toteutuminen ajoittuvat jonnekin vuosiin 2022-2023, niin monen kunnan talous on jo ehtinyt sitä ennen kriisiytyä. Edessä on muuttuvien talousennusteidenkin vuoksi vaikea taloussyksy niin valtiolla kuin kunnillakin.
Kuntatalouden pohjaa tulee tasapainottaa valtion toimenpiteillä. Kuntien tulee tehdä tarvittavat kipeätkin päätökset talouden pitämiseksi kunnossa ja samalla varmistaa tehokkaat ja laadukkaat palvelut kuntalaisille. Tästä huolimatta tulee Kangasniemen kunnan panostaa myös tulevaisuuteen huomioiden varsinkin kunnan visiosta ”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa” kumpuavat arvot lapsiystävällisyys ja puhdas luonto.

Risto Nylund
kunnanjohtaja