0

Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen haettavissa

Erityisavustusten haku on käynnissä 19.8.−30.9.2019. Kunnat voivat hakea avustusta oman alueen aluehallintovirastosta. Avustuksiin on tänä vuonna osoitettu miljoona euroa.

Avustuksilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka jakavat ne kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille. Kunnan edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa. Perustoiminnalla tarkoitetaan lasten tai nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. 

Avustuksilla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastamista urheiluseuroissa. Avustuksilla myös ehkäistään liikunnasta luopumista pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Kunnille myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustusta ei voi käyttää hallintokulujen kattamiseen eikä sitä voida myöntää edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.