0

Pääkirjoitus: Essote säästää

Essote on aloittamassa yt-neuvottelut. Sote-kuntayhtymän virkajohto on esittänyt tänään torstaina kokoontuvalle Essoten hallitukselle koko henkilöstöä ja kaikki toimintoja koskevien yt-neuvottelujen aloittamista vielä tänä syksynä. Tavoitteena on löytää 9 miljoonan euron pysyvät säästöt.
Essote ennakoi, etteivät aiemmin sovitut toimet riitä tasapainottamaan taloutta.
Tilanne on huolestuttava, koska säästämisen kohteena ovat elintärkeät sote-palvelut, joita jokainen meistä tarvitsee ennemmin tai myöhemmin. Sote-palveluiden saatavuus on turvattava ja tärkemmiltä osin lähipalveluina.
Mutta säästot tarkoittavat leikkauksia palveluista. Kangasniemen viikonloppujen ja arkipyhien kiirevastaanottoa ollaan lopettamassa Essoten hallituksen kesäkuussa hyväksymän talous- ja muutosohjelman mukaisesti.
Vastaanoton lopettamista ovat asettuneet vastustamaan niin Eläkeliiton Kangasniemen osasto, kuin Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvostokin, jotka ovat jättäneet asiasta kannanotot Essoten virka- ja luottamusjohdolle.
Eläkeliitto muistuttaa kuntayhtymää kannanotossaan siitä, että Kangasniemi on laaja ja harvaan asuttu kunta, josta edestakaiset matkat Mikkelin päivystykseen voivat venyä jopa 160 kilometriin. Yhdistys vaatiikin, että Kangasniemen asukkaille turvataan nykyisen tasoiset lääkäripalvelut.
Vanhus- ja vammaisneuvosto muistuttaa kannaotossaan siitä, että perusterveydenhuollon kehittäminen ja monipuolistaminen on tärkeä tekijä erikoissairaanhoidon kustannusten alentamisessa, eikä ole varmuutta että viikonloppupäivystyksen lopettaminen toisi säästöjä.
Niin Eläkeliitto kuin vanhus- ja vammaisneuvosto muistuttavat Essotea siitä, että kuntayhtymän perussopimuksen mukaan merkittävistä toiminnallisista muutoksista on neuvoteltava kunnan kanssa.
Näihin näkemyksiin voi yhtyä. Ei Essoten pidä noin vain lopettaa palveluita kuulematta niitä, joihin se eniten vaikuttaa eli Kangasniemen kuntalaisia ja heitä edustavaa kuntaa.
Kangasniemeläisten edunvalvonta Essotessa on vaikeaa, mutta sitä täytyy siitä huolimatta tehdä.
Kun Essoteen lähdettiin, toivottiin, että leveämmät hartiat toisivat lisää tehoa ja säästöjä. On käynytkin niin, että leveämmät hartiat tarkoittavat sitä, että kuntien täytyy leventää omia hartioitaan kasvavien ja ennakoimattomien sote-menojen kattamiseksi. Ja vieläpä siten, että piikki on auki liki taivaaseen saakka. Kun nyt vielä lähipalveluita on alettu ajamaan alas, on tilanne hyvin vakava.
Mikä avuksi? Essoten ja sen omistajakuntien on syytä istua edelleen tiivisti neuvottelupöytiin, ettei säästämisessä mennä ojasta allikkoon. Esimerkiksi näennäinen säästö perusterveydenhuollossa voi johtaa kustannusten kasvuun erikoissairaanhoidossa.

Riikka Klemola
Toimittaja