0

Metsäkoneet avuksi metsäpalojen sammuttamiseen -Etelä-Savon pelastuslaitoksen ideoimassa kokeilussa käytetään Veljekset Hokkanen Oy:n kuormatraktoria

Etelä-Savon pelastuslaitos on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa metsäkoneesta sammutuskoneen avuksi metsäpalojen sammutukseen.
Metsäpalonsammutusmetsäkoneessa on metsäkoneen päälle tehty erikseen asennettava vesisäiliö, pumppukalusto ja vesitykki. Pumppukaluston avulla palomiehet voivat täyttää säiliön itsenäisesti luonnonvesilähteestä ja käyttää vesitykkiä metsäpalon sammuttamiseen.
Pelastusjohtaja Seppo Lokan mukaan pelastustoimen on varauduttava ilmastomuutoksen seurauksena paheneviin metsäpaloihin. Metsäkoneen avulla on mahdollisuus parantaa pelastustoimen metsäpalon sammutuskykyä huomattavasti kohtuukustannuksin.
Metsäkoneen kuljettaja ja metsäkone tulevat metsäpalopaikalle metsäkoneyrittäjän ja pelastuslaitoksen etukäteen tekemän sopimuksen perusteella. Pelastuslaitos tuo paikalle säiliön, joka kiinnitetään metsäkoneen päälle. Säiliössä olevien pumppujen ja muiden laitteiden käyttövoima saadaan metsäkoneen hydrauliikasta.
Palopaikalla palomies ja metsäkoneenkuljettaja muodostavat työparin ja aloittavat metsäpalon sammuttamisen pelastustyönjohtajan ohjeiden mukaisesti. Säiliö on suunniteltu siten, että se voidaan nopeasti siirtää palopaikalle ja saattaa toimintakuntoon yhdessä metsäkoneen kanssa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen ideoimassa kokeilussa käytetään Kangasniemellä toimivan Veljekset Hokkanen Oy:n Ponsse Buffalo-kuormatraktoria. Metsäkoneyhtiö Ponsse on antanut arvokasta apua, kun se on selvittänyt ja konsultoinut tarvittavat rakenteet ja muutokset metsäkoneeseen.
Veljekset Hokkasen toimitusjohtaja Hannu Hokkanen ja Metsä Goupin tuotantopäällikkö Pasi Arkko näkevät kokeilussa paljon mahdollisuuksia. Yritykset ja elinkeinoelämä haluavat olla mukana varmistamassa Suomen kansallisomaisuuden turvaamista mahdollisten metsäpalojen varalta.

Metsäpalonsammutusmetsäkonetta on tarkoitus testata tositoimissa ainakin kahdessa kulotuksessa kesän aikana.
Metsäkoneella oli tiistaina ensimmäinen harjoituspäivä Esedun Mikkelin metsäkoululla, josta saadut tulokset olivat Seppo Lokan mukaan niin hyvät, että metsäkone on nyt matkalla Taipalsaaren turvetuotantoalueelle, jossa testit jatkuvat tositoimissa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset ovat olleet mukana yhdessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa ideoimassa kokeilua.