0

Pääkirjoitus: Kaikki joukolla äänestämään

Eurovaalit kiinnostavat nyt suomalaisia enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2014. Paremmasta kiinnostuksesta kertovat ennakkoäänestyksen tulokset. Nyt ennakkoon äänesti 21 prosenttia äänioikeutetuista, kun vuonna 2014 lukema oli vähän yli 17 prosenttia. Tiistaina päättyneessä ennakkoäänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan noin
897 000.
Myös Kangasniemellä ennakkoääniä oli nyt enemmän kuin viimeksi. Viimeksi annettiin 999 ennakkoääntä, nyt 1000. Kasvua se on yksikin ääni.

Monessa kunnassa äänestyspaikkoja ei näissä vaaleissa pidetty auki viikonlopun päivinä. Saattaa olla että jatkossa myös Kangasniemellä äänestetään vain arkipäivinä. Viime lauantaina äänestäjiä kävi 57 ja sunnuntaina 46. Täyden vaalimiehityksen viikonlopun kustannukset taitavat nousta sen verran korkeiksi, että aukioloja tullaan rajaamaan.
Toisaalta demokratia on tietenkin niin tärkeä asia, että sitä ei voi pelkästään euroissa mitata. Vaalituloksen kannalta nuo muutamat kymmenet äänet saattavat olla ratkaisevan tärkeitä.
Eurovaalien lopullinen äänestysprosentti oli Suomessa viisi vuotta sitten 41. Toivottavasti aiempaa suurempi ennakkoäänten määrä kertoo siitä, että myös koko vaalien äänimäärä nyt nousee. Hienoa olisi, jos äänestysprosentti saataisiin hilatuksi yli 50 prosentin.
Vaikka Euroopan parlamentti on kaukana, ovat eurovaalit suomalaisillekin ihan yhtä tärkeät kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Suomalaistenkin elämää ohjailevien lakien ja asetusten merkittävä osa säädetään nykyään Brysselissä. Yhdentekevää suomalaisille ei ole sekään, mihin suuntaan Eurooppa tulevaisuudessa kehittyy.
Eurovaalien varsinainen vaalipäivä on tänään sunnuntaina. Toivottavasti kaikki ne, jotka eivät vielä ole ääntänsä antaneet, suuntaavat silloin vaalipaikoille. Demokratia yskii, jos äänestäjien sankat joukot jäävät kotiin.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi