0

Yhteistyöllä työttömyyden kimppuun -Työllisyyskoordinaattori Tiia Korhonen aloitti tehtävässään

Työllisyystilanne Kangasniemellä on kehittynyt viime vuosina suotuisasti. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja ilman työtä on tuoreiden tilastojen mukaan vain 8,8 prosenttia työvoimasta. Muuta maata (9,1) ja Etelä-Savoa (10,1) paremmasta työllisyystilanteesta huolimatta, on kunnan työvoimakentällä tekemistä ja kunta joutuu jatkuvasti maksamaan sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä. Kuntien pitää maksaa Kelalle puolet henkilön työmarkkinatuesta sen jälkeen, kun työttömänä olo ylittää 300 päivän rajan. Jos tuhannen päivän raja ylittyy, kunnan osuus nousee 70 prosenttiin.
Nyt kunnassa pyritään tiivistämään ilman työtä olevien parissa toimivien yhteisöjen ja viranhaltijoiden yhteistyötä. Yhteistyötä virittelee parhaillaan toukokuun alussa uutena työllisyyskoordinaattorina Kangasniemellä aloittanut sosionomi Tiia Korhonen. Yhteistyön kehittämisen lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden aktivointiin pyrkivä Tartu -hanke.

Aiemmin Kangasniemellä ei työllisyyskoordinaattoria ole ollut, joten Korhonen on nyt luomassa kokonaan uusia yhteistyömuotoja. Täysin tyhjästä hän ei tehtäväänsä ponnista. Hänellä on aiempaa kokemusta toiminnasta kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaaliohjaajana ja myös työvoimapuolelta.
Kangasniemellä työttömien parissa toimivat Työttömien yhdistys, Myrskylyhty ry, nuorten paja, TE-toimisto ja sosiaaliohjaaja. Korhonen pyrkii saamaan tuon verkoston toimimaan yhteistyössä aiempaa saumattomammin. Myös paikalliset yritykset ovat tärkeässä roolissa työllistämisponnisteluissa.
– Tavoitteena on tehokas ja saumaton yhteistyö kangasniemeläisten parhaaksi. Prosessit ovat yksilöllisiä ja joskus vaikeitakin. Tapauskohtaisesti on mietittävä, onko sopiva vaihtoehto kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuki, kouluttautuminen vai avoimilta työmarkkinoilta löytyvä työpaikka. Varmasti työttömien joukossa on myös niitä, jotka kuuluisivat eläkkeelle, arvioi Korhonen.
– Näitä ratkaisuja haluan olla etsimässä ja edistämässä yhteistyössä kaikkien työttömien parissa toimivien kanssa.

Tavoitteena on työpaikkojen löytäminen ja samalla tietenkin euroissa mitattava hyöty. Työllisyyskoordinaattorin tehtävä on määräaikainen tämän vuoden loppuun asti, joten hyvät tulokset takaisivat pestin jatkumisen.
– Tätä työtä en kuitenkaan voi ajatella numeroiden ja eurojen kautta. Kaikessa on taustalla ihminen, joka ansaitsee täyden huomion. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja jokainen on arvokas omana itsenään. En halua olla kohtaamisissa viranomainen vaan ihminen ihmiselle. Aitojen kohtaamisten ja luottamuksen avulla, voi syntyä hyvä tukiverkosto, joka voi auttaa ihmistä elämässä eteenpäin, sanoo Korhonen.