0

Pääkirjoitus: Äänestämään mars mars

Vaikka vasta äänestettiin ja vaikka kauniita kevätpäiviä viettäisi mieluusti muutoin kuin tutustumalla eurovaaliehdokkaisiin ja niitä asettaneisiin puolueisiin, niin silti kannattaa nyt aktivoitua. Euroopan parlamenttiin valitaan nyt meidän omat edustajat ja ei ole yksi ja sama ketkä heidät sinne äänestävät. Niin kuin eduskuntavaaleissakin samoin on myös eurovaaleissa tärkeää, että valitut edustavat koko kansan kirjoa mahdollisimman hyvin. Mutta jos äänestysprosentti jää taas alhaiseksi, eivät valitut edusta kuin pientä osaa Suomen kansasta.
Kangasniemellä europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli vuoden 2014 vaaleissa häpeällisen alhainen, kun vain 38 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Nyt on syytä skarpata eli lakata jahkaamasta ja käydä reippaasti äänestää pätkäyttämässä. Äänestämään pääsee 15. toukokuuta alkaen, kun ennakkoäänestys alkaa.
Ehdokkaiden puutteeseen ei äänestäminen kaadu näissäkään vaaleissa. Europarlamenttivaaleissa koko maa on yhtä vaalipiiriä, joten äänestää voi ketä vain 269:sta ehdokkaasta ja puolueita on mukana 17, jonka lisäksi yksi valitsijayhdistyksen ehdokas. Siitä joukosta löytyy taatusti jokaiselle varmasti hyvä ryhmittymä ja ehdokas, jota äänestää.
Euroopan parlamentissa päätetään ja säädellään hyvin monista asioista, jotka lopulta vaikuttavat tavalla tai toisella meidän jokapäiväiseen arkeen. Näitä ovat muun muassa asumiseen, liikenteeseen, talouteen, kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun, elinkeinojen harjoittamiseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvä sääntely. Monissa kysymyksissä EU-parlamentilla on käytännössä enemmän valtaa Suomen asioihin kuin vasta valitulla eduskunnalla.
EU jäsenvaltioineen on kipuillut viimeisen vuosikymmenen aikana kriisistä toiseen. Finanssikriisiä seurasi muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja nyt yksi iso jäsenvaltio eli Iso-Britannia on jättämässä yhteisön, tosin aika vaikeanlaisesti. Brexitin aikataulu esimerkiksi määrää sen valitaanko Suomesta nyt 13 vai 14 meppiä eli europarlamentin jäsentä.
Vaikka EU:lla on ollut vaikeaa, ja yhteisön ongelmien ratkaisukyky näyttää välillä heikolta, eivät nämä vaalit ole paikka protestoida koko EU:ta vastaan jäämällä nukkumaan.
Suomi voi vaikuttaa Euroopan asioihin vain olemalla mukana ja suomalaiset europarlamentaarikot ovat tärkeä osa Suomen vaikutusvaltaa EU:ssa. Siksi on tärkeää, että heidät valitsee äänioikeutettujen kansalaisten enemmistö, ei vähemmistö.
Joten äänestämään mars, mars!

Riikka Klemola
riikka.klemola@kangasniemenlehti.fi.