0

Ehdokkaan mielipide: Yhteistyöllä elinvoimaa Etelä-Savoon

Etelä-Savon Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan alueen elinvoimalle on tärkeää että maantie, rautatie ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Varmistamme osaavan työvoiman saannin kehittämällä alueellamme olevaa hyvää lukio-, ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusta.
Uusien asukkaiden saaminen Etelä-Savon alueelle vaatii yritysten ja työpaikkojen lisäksi hyvät päivähoito-, harrastus-, terveys- ja vanhuspalvelut.
Maakunnan strategian mukaisesti puhdasta luontoa-, vettä- ja lähiruokaa pitää tuoda nykyistä enemmän esille, jolla houkuttelemme alueellemme matkailijoita.
Vaikka alueemme väestöpohja ikääntyy, niin vanhuksemme eivät ole pelkkä kuluerä vaan voimavara. Vanhukset tekevät hankintoja, käyttävät alueen palveluita, osallistuvat järjestötoimintaan sekä auttavat lapsia ja lapsenlapsia arjen haasteissa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten noustessa, on Etelä-Savon maakunnan sairaanhoitopiirien pystyttävä tekemään yhteistyötä. Ei ole kenenkään edun mukaista, että palveluita ostetaan alueen ulkopuolelta tai sosiaali- ja terveyspalveluita yksityistetään, jolloin osa palveluiden tuottamiseen tarkoitetuista verorahoista menee osinkoina sijoittajien taskuihin.
Alueemme poliitikkojen kesken tarvitsemme hyvät välit, se ei tarkoita että kenenkään tarvitsee luopua omista arvoista, poliittisista näkemyksistä tai kriittisistä puheenvuoroista, mutta yhteistyötä pitää pystyä tekemään yli puoluerajojen.
Muuttotappiollisella alueella ei ole varaa keskinäiseen riitelyyn.

Jarno Strengell
Kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuutettu
Eduskuntavaaliehdokas SDP
Mikkeli