0

Ehdokkaan mielipide: Aluepolitiikka ja vaalit

Aluepolitiikka ja seutukaupunkien tai maaseudun asema ei ole saanut suurta osaa puolueiden vaalikampanjoinnissa. Tämä johtunee siitä, että vaalikeskustelujen ytimessä ovat olleet Sote, vanhusten huono kohtelu, lapsiperheköyhyys, väestön vanheneminen ja ilmastonmuutos.
Poliittisessa retoriikassa näyttää aluekehityskysymyksissä korostuvan tietty vaihtoehdottomuus ja korostetaan vain pääkaupunkiseudun merkitystä. Esiin on nostettu kilpailukyky ja työn lisääminen. Suomi on viime vuosina sukeltanut sumeilematta globalisaation pyörteisiin ja kuvittelee vallanneensa sieltä jonkinlaisen tietoyhteiskunnan paalupaikan digiloikkineen. Tämä on heijastanut taloudellisen kilpailun kentille, valtiomme toiminnan ohjaamiseen ja aluepolitiikan ohjaamiseen. EU:n jäsenyys ja poliittinen vaikuttaminen ovat samalla siirtyneet yhä kauemmaksi kansalaisten ulottumattomiin.
Kuitenkaan aluekehitys ei seuraa talouden tai politiikan rakennemuutoksia. Globalisaation huumassa olemme tilanteessa, jossa yksilöt, paikkakunnat ja alueet ovat jo syrjäytyneet. Nämä ilmiöt ovat johtaneet siihen, että osaamisen teknologia ja tietoyhteiskunta ovat vallanneet ystävyyden, yhteistyön ja toisesta välittämisen.
Tarvitaan keskustelua ja näkemyksiä siitä, mitä on hyvä elämä. Onko se aamuruuhkassa pakokaasujen keskellä istumista, vai rauhallisella maaseudulla eteenpäin lipuvia hetkiä turvallisessa ympäristössä sekä kiireetöntä työelämää.
Suomessa on yli miljoona yhden ihmisen taloutta, pääkaupunkiseudulla suurin osa. Nykyinen elä-mänmuoto varsinkin kaupungeissa poikii fyysisiä ja henkisiä ongelmia, jotka rasittavat yhä enemmän kansantaloutta. Henkiset ongelmat näkyvät kasvavissa määrin yhä nuoremmilla ihmisillä, jopa peruskoululaisilla. Elämän päämäärättömyys näkyy kaikkialla. Lapsien ja perinteisen perheen sijaan tehdään valintoja, jotka eivät johda mihinkään. Tarvitaan uusia mielentaloja ja monia sosiaalisia palveluja ihmisten tueksi, jotta he selviytyvät arjen kaaoksesta.
Jatkuva kilpailu opiskelupaikoista tai työelämässä, mutta yhä enemmän myös vapaa-aikana ovat kehityksen tulosta. Kaiken poliittisen ja taloudellisen toiminnan tulisi kohdistua ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen kilpailun sijaan. Pääkaupunkiseudun ja kaupunkimuotoisen elämän korostaminen eivät mielestäni edistä ihmisten hyvinvointia ja ovat ongelma myös ilmaston kannalta.
Etelä-Savossa ovat kaikki hyvän elämän rakennuspalikat käden ulottuvilla. Maakuntaohjelmassa korostetaan liian paljon kilpailukykyä, digitaalisuutta ja älykästä erikoistumista. Ohjelma korostaa myös veden ruoan ja veden merkitystä sekä koulutusta. Painopiste tulisi mielestäni olla paljon enemmän hyvinvoivien ja onnellisten ihmisten asuinpaikan korostamisessa. Maakuntamme kaiken toiminnan sekä brändäyksen ja imagon rakentamisen keskiöön tarvitaan teema: Etelä-Savo, onnellisten ihmisten maakunta!

Kari Synberg
Eduskuntavaaliehdokas (sin.)