0

Lapassalmen uuden sillan rakentaminen alkaa – Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle maanantaista alkaen

Lapassalmen uuden sillan rakentaminen alkaa. Ajoneuvoliikenne katkaistaan tulevana maanantaina 8. huhtikuuta aamupäivästä alkaen ja Salmelantien kautta kulkeva kiertotie otetaan käyttöön. Kevyt liikenne pääsee sen sijaan sillan yli koko siltatyön ajan.
Nyt alkavassa urakassa vanha, vuonna 1954 rakennettu huonokuntoinen silta puretaan kokonaan ja tilalle rakennetaan uusi.
Siltatyön kestäessä on aikoja, jolloin veneily ei sillan ali onnistu.
– Viikolla 16 aloitetaan vanhan sillan purku. Se pudotetaan uomaan, ja silloin ei sillan alta veneellä pääse, jos jäät lähtevät, kertoo työnjohtaja Jaani Levy Destialta.
Destia Oy on siltatyön pääurakoitsija ja yhtiö käyttää myös aliurakoitsijoita muun muassa purkuvaiheessa. Purkuun on varattu aikaa noin 1,5 viikkoa.
Levyn mukaan toukokuun alkupuolella alkaa uuden sillan porapaalutus.
– Silloin on meluhaittaa ja mahdollisesti haittaa myös veneilijöille.
Sillan kulkuaukon korkeus pienenee siltatöiden ajaksi nykyisestä ja on arviolta noin 1,5 metriä veden pinnasta. Tämä johtuu Levyn mukaan siitä, että työmaalla tarvittavat telineet madaltavat aukkoa.

Siltatyön ajaksi ajoneuvoliikenteelle käyttöön otetaan kiertotie, joka kulkee Joutsantieltä Salmelantien kautta Valtatie 13:sta. Salmelantien nopeusrajoitukset säilyvät nykyisellään. Sen sijaan Valtatie 13:sta tulee voimaan 60 km/h nopeusrajoitus Salmelantien risteyksen kohdille.
Puulan Lapassalmen yli kulkeva silta ja pengertie yhdistävät Tervaniemen ja Lapasniemen Kangasniemen kirkonkylässä. Sillan yli johtaa Kangasniemeltä Joutsaan kulkeva seututie 616.
Urakka aikaa on joulukuun loppuun saakka. Jaani Levyn mukaan on mahdollista, että uusi silta voidaan avata ajoneuvoliikenteelle jo tätä ennen ainakin osittain.
Uuden sillan rakentamisesta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Siltahanke toteutetaan liikenneväylien korjausvelkaohjelman rahoituksella.