0

Ehdokkaan mielipide: Elinkelpoinen maapallo ja elinvoimainen maaseutu kulkevat käsi kädessä

Ole se muutos jonka haluat maailmassa nähdä (M.Gandhi). Tämän viisaan lauseen näen toteutuvan monesti meidän maaseudun ihmisten elämässä. Yhteishenkeä ja talkoohenkeä löytyy, monesti mahdottomasta tulee mahdollinen. Paikallinen vaikuttamistyö kantaa hedelmää, meillä on upea – kokoaan suurempi kunta.
Olen eduskuntavaaliehdokkaana, sillä haluan tehdä sen eteen töitä, että tuleville sukupolville turvataan elinkelpoinen maapallo ja elinvoimainen maaseutu sen osana. Molemmat ovat asioita, joiden näen olevan vaarassa, jos valtakunnan poliittinen päätöksenteko jatkaa rullaamista eteenpäin nykyisellä tavalla. Vaarassa on niin ihmisten kuin luonnon hyvinvointi, mutta toisaalta myös maaseudun elinvoima. Tähän meillä ei ole varaa.
Harva ymmärtää, miten moninainen maaseutu on, miten moni valitsisi maaseudun ja miten moni tulevaisuudessa sen tulee valitsemaan jos huolehdimme perusasioista. Siksi on ihan keskeistä huolehtia luonnosta, vesistöjen puhtaudesta ja metsien monimuotoisuudesta – muistaa metsän monet merkitykset; sosiaaliset, hyvinvointiin ja elinkeinoihin liittyvät, ekologiset ja taloudelliset. Ilman puhdasta monimuotoista luontoa ei ole maaseudun vetovoimaa. Tämän takia näen, että kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ovat myös meidän maaseudun ihmisten etu; ne turvaavat sen kaikkein arvokkaimman.
Samalla on keskeistä, että nykypäivän maaseudun arkea ja sen kehitystarpeita ymmärretään eduskunnassa. Maaseutu ei ole menneisyyttä vaan myös nykypäivää ja tulevaisuutta. Palvelurakenteita tulee joustavoittaa ja uudistaa; viedä palveluita ihmisten luo eikä keskittää niitä isoihin kaupunkeihin tai suuriin yksiköihin. Mennään inhimillisyys edellä niin perheiden kuin ikäihmistenkin palveluissa. Samalla näiden peruspalveluiden rahoitus on turvattava; koulutukseen ja vanhustenhoitoon on laitettava lisää rahoitusta, jotta säilytetään hyvinvointivaltio.
Ilmastonmuutoksen myötä maaseudun rooli tärkeänä osana yhteiskuntaa tulee korostumaan. Suomalaisen ruoantuotannon merkitys ja maaseudun rooli esimerkiksi hiilensidonnassa ja energiantuotannossa kasvaa. Elävä maaseutu tarjoaa myös turvaa ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa.
Eduskuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. Kukaan ei eduskunnassa päätä asioista yksin – siksi sinne tarvitaan moninaisia ääniä ja näkökulmia. Sinne tarvitaan heitä, joilla on halua ottaa aidosti vastuuta tulevista sukupolvista – kehittää yhteiskuntaa niin, että jokaisella on mahdollisuus kestäviin valintoihin asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Ihmisiä, jotka haluavat rakentavaa poliittista vuoropuhelua ja päätöksentekoa, joka nojaa tutkittuun tietoon.
Eduskuntaan tarvitaan vihreää ääntä maaseudulta!

Maisa Juntunen
Kansanedustajaehdokas
Kangasniemi
Vihreät
Maatalousyrittäjä, filosofian maisteri