0

Ehdokkaiden kannanotto: Etelä-Savo kehittyy yhteistyöllä – tarvitsemme koulutusta, yrittäjyyttä, työvoimaa ja lähipalveluita

Etelä-Savon Keskustan kansanedustajaehdokkaat ovat huolissaan maakuntamme alenevasta väestön määrästä ja asukkaiden muutosta maakunnasta pois. Tämä näkyy mm. yritysten vaikeutena rekrytoida työntekijöitä. Maakunnassamme tarvitaan vahva yhteinen tahto ja näkemys toimenpiteistä, joiden avulla käännämme hienon maakuntamme väestön muuttotappion muuttovoitoksi. Keskustan ehdokkaat haastavat muut puolueet ja toimijat yhteiseen toimintaan tämän asian puolesta.
Etelä-Savon maakunta tarjoaa luonnon ja etäisyyksien puolesta hyvän elämän mahdollisuudet asua ja yrittää. Ei rajoiteta asumispaikkoja, kaavoitetaan ympäri maakuntaa hyviä rakennus- ja yritystontteja sekä edesautetaan vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Maakunta säilyy ja kehittyy koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Nuoret arvostavat hyvää koulutusta ja tähän tulee satsata, että koulutus saadaan Etelä-Savossa vetovoimaiseksi.
Valtiovallan toimenpiteiden tulee edesauttaa ja helpottaa työvoiman muuttoa Etelä-Savoon ja koko itäiseen Suomeen. Itäinen Suomi tulee saattaa erityisalueeksi, jossa mm. verotuksellisin keinoin helpotetaan muuttoa takaisin.
Etelä-Savon Keskustan ehdokkaat haluavat säilyttää maakuntamme elävänä ja asuttuna. Lähipalvelujen säilyttämiseen, kehittämiseen ja saavutettavuuteen on panostettava. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on antanut tällä työlle hyvän pohjan. On tärkeää turvata kuntien ja pitäjien taajamien lähipalvelut kuten mm. lääkäri- ja vanhuspalvelut.
Lähipalveluiden kehittäminen on jatkuvaa työtä. Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat ovat maakuntamme ja kuntiemme voimavara ja heidän elämänsä tulee tehdä turvalliseksi ja helpoksi. Esitämme, että jokaisen kunnan ja pitäjän keskustaajamasta tulee löytyä palvelupiste, jossa pystyy hoitamaan sujuvasti Kela-asioita, TE-palveluita, veroasioita ja poliisin lupapalveluita. Palvelu voi olla myös kiertävä auto tai muu liikuteltava piste, jossa annetaan neuvoja ja käytännön apua asioiden hoitamiseen.
Kaikilla ei ole tietokonetta, sitä ei osata käyttää eivätkä nettiyhteydet toimi joka paikassa. Esim. pankkipalvelut menevät kauemmaksi ja palvelua tarvitaan. On yhteistyön ja palvelun aika ja me olemme mukana kehittämässä sitä.
Kansanedustajaehdokkaat
Laura Hämäläinen, Jari Leppä, Maritta Mynttinen, Kirsi Olkkonen ja Arto Sepponen

Kommentteja aiheesta “Ehdokkaiden kannanotto: Etelä-Savo kehittyy yhteistyöllä – tarvitsemme koulutusta, yrittäjyyttä, työvoimaa ja lähipalveluita

  • 6.4.2019 at 19:25
    Permalink

    Yhdyn edellisiin ehdokkaitten mielipiteisiin ja lisäisi vielä jatkoksi sen, että tulevaisuuden vakaan talouspolitiikan vahvistamiseksi tulee ryhtyä 2020- luvulla tekemään laajempia yhteiskunnallisia uudistuksia muunmuassa työmarkkinoilla siten, että valtion työttömyysvaroilla ryhdyttäisiin avaamaan kansalaisille peruspalveluissa työpaikkoja, jotta työttömät ammattilaiset pääsisivät töihin ja kuntien peruspalvelut saataisiin täydellä teholla pelaamaan ja vastaamaan ikääntyvän kansan tarpeisiin.
    Tulisi luoda työttömyysturvajärjestelmän rinnalle ns. työllistymisturva-järjestelmä, jolla kansalainen saisi itse valita oman työttömyysvaransa ja sosiaalitukensa muuttamisen peruspalkaksi, ja kuntaan avattaisiin hänelle haluamansa alan työpaikka työvoimapula-alalle. Työpaikka olisi 4-5 tuntinen ja olisi vakituisen työvoiman apuna, ei korvaava. Päälle saisi heittää omaa keikkaa alhaisella yhteisverotuksella, ja näin valtion varat saataisiin järkevään hyötykäyttöön eikä ulkomaanvelkaa tarvitisi ottaa niin paljoa kuin aiemmin: Nykyinen meno on se, että valtio ottaa samaan aikaan lisää velkaa työttömyyden kulujen hoitoon, ja vähentää palveluista väkeä koska ei ole rahaa palkkoihin. Kestämätön ja järjetön yhtälö. Samaan aikaan tulisi suorittaa myös verouudistus ja sote-uudistus.
    2020-luvun haasteet vaativat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja laajat yhteiskunnalliset toimet.

Comments are closed.