0

Pikavuorokyltit poistuvat bussipysäkeiltä

ELY-keskukset poistavat pikavuorokyltit maanteiden varsilla olevilta linja-autopysäkeiltä kevään ja kesän aikana.

Näin toimitaan, koska pikavuoroliikenne on nykyisin markkinaehtoista liikennettä, jonka reitit, pysähtymispaikat ja aikataulut päättää liikenteenharjoittaja. Lupaviranomainen ei enää määrää pysähtymiskäytäntöjä. Näin ollen pikavuorot voivat nyt pysähtyä millä tahansa pysäkillä, joka on linja-autoliikenteen käyttöön osoitettu ja jossa on tilaa pysähtyä aikataulun mukaisena aikana. Pikavuoron pysäkillä ei siis tarvitse olla pikavuorokylttiä eikä pikavuorojen tarvitse pysähtyä kaikilla pysäkeillä, joilla on pikavuorokyltti.  ELY-keskusten mukaan pikavuorokylttien säilyttäminen voikin johtaa matkustajia harhaan ja niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pikavuorojen aikatauluja ja reittejä voi tiedustella suoraan liikenteenharjoittajilta, liikenteenharjoittajien kotisivuilta sekä internetin matkahakupalveluista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset parantavat käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa maantieverkolla sijaitsevien solmupysäkkien palvelutasoa rakentamalla odotuskatoksia, kevyen liikenteen yhteyksiä sekä saatto-, pyörä- ja liityntäpysäköintipaikkoja.