0

Heikosti kantavaa kohvajäätä jo yli puolet jäänpaksuudesta

Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan helmi- ja maaliskuun vaihteen lämmin jakso aiheutti jään päälle olevan lumikerroksen sulamisen. Pian tämän jälkeen tullut pakkasjakso ei kuitenkaan vaikuttanut teräsjään paksuuteen. Teräsjään osuus kokonaisjäänpaksuudesta on siis edelleen säilynyt samana kuin tammikuun alussa tehdyissä mittauksissa. Viimeaikainen pakkasjakso jäädytti jääkerrosten välissä olevat vesi- ja kohvakerrokset yhtenäiseksi kohvajääksi kaikilla mittauspaikoilla. Kokonaisjäänpaksuus on kuitenkin pysynyt samana tai kasvanut vain vähän. Jäätymistä on siis tapahtunut lähinnä teräsjään päällä olevissa kerroksissa.

Peru- ja Pyhävedellä kohvajään osuus on selvästi yli puolet jään kokonaispaksuudesta ja Korpijärvellä sekä Yövedellä kohvajään osuus jään kokonaispaksuudesta on jo noin 80 prosenttia. Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus oli edelleen pienimmillään (8 cm). Kaikissa mittauspaikoissa jään päällä oli lunta 5-7 cm.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 11.3.2019 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 10.3. kokonaisjäänpaksuudeksi 52 cm, joten Kyyvedellä jää paksuni viime jakson aikana (20.2.-10.3.) vain 2 cm. Tällä hetkellä teräsjään ja kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta on Kyyvedellä lähes yhtä suuri, sillä teräsjäätä on 25 senttimetriä ja kohvajäätä yhteensä 27 senttimetriä.

Sääennusteen mukaan lämpötila lauhtuu, jolloin pakkaset muuttuvat lähinnä yöpakkasiksi ja päivällä lämpötila nousee yli nollan. Odotettavissa on myös lumi- ja vesisateita, joten jäät eivät vahvistune lähiaikoina. Kohvajään suuri osuus kokonaisjäänpaksuudesta vaikuttaa kuitenkin lopputalven jäänvahvuuksiin, joten jään kantavuus saattaa heiketä hyvinkin nopeasti.

ELY-keskus muistuttaa, että jään kantokyky on aina arvioitava teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä. Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava koko ajoreitin pituudella vähintään 15 senttimetriä. Vasta noin 20 senttimetriä paksu teräsjää kantaa henkilöauton. Teräsjää on kirkas, läpikuultava ja tasainen. Vaalea ja huokoinen lumisohjosta muodostunut jää on kohvajäätä, jonka kantavuus on enintään puolet teräsjään kantavuudesta.