0

Vastine kolumniin: Essote toi kunnille huomattavat kulusäästöt

Päätoimittaja Kalevi Tiitisen kolumni (21.2.) ansaitsee tarkennuksia Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän puolelta.
Essote on tuottanut jäsenkunnilleen merkittävän taloushyödyn. Vuonna 2017 Essoten ensimmäisenä vuotena onnistuimme pudottamaan menotasoa noin kymmenellä miljoonalla eurolla koko kuntayhtymässä.
Lisäksi palautimme kunnille ylijäämiä 3,6 miljoonaa euroa. Kangasniemikin sai palautusta 198 000 euroa.
Jäsenkunnat ovat kuitenkin asettaneet Essotelle kunnianhimoisia tavoitteita menojen laskemisesta -0,5 prosenttiyksikköä vuodessa. Tämä on nyt osoittautunut epärealistiseksi tavoitteeksi.
Esimerkiksi sote-uudistuksessa aiotaan leikata menojen kasvua 0,9 prosenttia. Jo tätä – menojen kasvun leikkausta – pidetään erittäin haastavana tavoitteena, kun sote-kulut ovat nousseet vuosittain noin 2,4 prosenttia.
Kahden edellisvuoden aikana Kangasniemen peruspalvelujen suoritemäärä myös kasvoi 22 prosenttia, suoritteita tuli lisää 33 000 (käyntejä lääkärillä, hoitajalla, hammaslääkärillä, sosiaali- ja vanhuspalveluja jne.). Erikoissairaanhoito kasvoi puolestaan 4,8 prosenttia: 324 hoitojaksoa ja 594 hoitokäyntiä lisää.
Erikoissairaanhoidossa Mikkelin keskussairaala on jo muutaman vuoden sijoittunut tuottavuudessa joko ensimmäiseksi tai toiseksi. Useimmat sairaanhoitopiirit haluaisivat olla yhtä hyviä. Erikoissairaanhoidossa myös lääkäripula on hellittämässä.
KKangasniemellä myös perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pääsee hyvin.
Tuotamme kaikki palvelut edullisimmin koko maan sote-kuntayhtymistä, jos mittarina käytetään vertailuun parhaiten sopivaa tarkastelua menojen tarvevakioinnilla. Tarvevakiointi tarkoittaa menojen muuttamista vertailukelpoiseksi eli kuntien ja kuntayhtymien erialaisen asiakaskunnan ottamista huomioon.
On toki totta, että Essoten menot kasvoivat viime vuonna yllättävän paljon. Olemme vertailleet 17 sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin tilanteita ja näin näyttää käyneen kovin monessa muussakin sote-organisaatiossa.
Essoten kulujen yllättävä kasvu johtuu pitkälti toimintaympäristön myllerryksestä ja on yleinen ilmiö koko maassa.
Osa ennustamisen vaikeudesta syntyy myös perussopimuksemme mutkikkuudesta. Olemme tehostamassa talouden ennakointia uusilla työkaluilla kuluvan vuoden aikana.
Tiitisen vertauskuvia käyttääksemme: Rouva Essote tekee työtään tarmokkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti jäsenkuntiensa asukkaiden parhaaksi.

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Vesa Vestala
Talousjohtaja
Essote